Talentárium

„Každé veľké dielo sa skladá z desiatich percent talentu a deväťdesiatich percent tvrdej práce…“

 

Tieto slová Francoisa René de Chateaubriand sa doslovne potvrdili už na 3. ročníku  talentovej súťaže pod názvom „TALENTÁRIUM“ dňa 7.3.2019.

 

Žiaci 1. – 9. ročníkov opäť predviedli, že majú obrovský talent. Samozrejme, bez usilovnej práce by neboli také výsledky, ako nám ich predviedli. Súťažilo sa v speve moderných piesní, hre na hudobný nástroj, tanci v troch kategóriách ( 1.kategória: 1.-2. ročník, 2.kategória: 3.-4. ročník, 3.kategória: 5.-9. ročník). To, že o túto súťaž je naozaj veľký záujem, svedčí množstvo prihlásených žiakov. Víťazi triednych kôl sa predviedli v tom najlepšom svetle a porota mala čo robiť, aby vybrala tých najlepších. Nakoniec sa však zhodli na tomto poradí:

 

Prvá a druhá kategória:

 

 

Zlaté pásmo : Ivancová Eva (2.A), Michaela Behunová (2.B), Viktória Olexiková (3.B), Veronika Lecáková (3.C), Lenka Sudzinová (3.C), Gregor Bankov (3.D), Twins – Viktória a Vanesa Škutove (3.D), Eva Onderišinová (4.C), Nela Kašaiová (4.B)

Strieborné pásmo: Tamara Džubarová (3.C), Tímea Marcinová (2.B), Sofia Sotáková (4.C),

Bronzové pásmo:  Nela Račková (1.B), Natália Doležiová (1.B),  Natália Gombitová (4.A),

 

 

Tretia kategória:

 

 

Zlaté pásmo: Viktória Lacová, Matúš Sudzina, Peter Ruják, Lucia Dolobáčová (8.C), Spevácke trio – Hricová, Bednáriková, Ivanová (5.B), Eva Ondisková, Sarah Karoľová, Sofia Dolobáčová (5. C) ), Sofia Jalčáková (5.C)

 

 

Bronzové pásmo: Erika Bakajsová (5.C),

 

Chvíle čakania na vyhlásenie výsledkov sú tie najdlhšie. Nám však ubehli rýchlo. Pomohla nám v tom Timea Lacová, účastníčka speváckej súťaže SUPERSTAR 2018, spolu s gitaristkou Timeou Fickovou a Dominikom Bučkom. Porozprávala nám o súťaži, svojich zážitkoch a zaspievali sme si s ňou najznámejšie hity.

 

 

Všetkým súťažiacim gratulujeme a naše ďakujem patrí aj učiteľom, ktorí pomáhali pri zorganizovaní súťaže.  Tešíme sa na ďalší ročník .

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Švermováci zažili energiu
Pred slávnostným dňom odovzdávania polročného hodnotenia mali naši žiaci jedinečnú možnosť zažiť energiu priamo v priestoroch svojej základnej školy,
Fotogaléria