Tech. olympiáda 7. roč.

Dňa 1.decembra 2016  sa v priestoroch ZŠ Jána Švermu v spolupráci

s Centrom voľného času Dúha Humenné, uskutočnil 7. ročník Technickej olympiády.

Do Technickej olympiády sa zapojilo 5 ZŠ : ZŠ Jána Švermu, ZŠ Pugačevova, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Kudlovská a ZŠ Radvaň n /L.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:

A kategória – žiaci 8.a 9.ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka OG ako súťaž dvojíc.

B kategória – žiaci 5.- 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka OG ako súťaž jednotlivcov.

Technická olympiáda pozostávala z teoretickej a praktickej časti.

Teoretická časť preverila u žiakov vedomosti z učiva techniky a fyziky.

V praktickej časti mali žiaci v obidvoch kategóriách  preukázať technické a logické zručnosti pri práci s drevom.

Súťažiaci v kategórii A zhotovili výrobok z dreva "Držiak s vĺčikom" a v kategórii B výrobok z dreva  "Veterná elektráreň".

V obidvoch kategóriách porota hodnotila nielen estetickú stránku výrobku, ale aj  presnosť a funkčnosť výrobku.

Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 8.A triedy: Riško KlanicaSebastián Lichvan.

Dosiahli krásny úspech a pre našu školu vybojovali najvyšší stupienok, krásne

 1. miesto a postup  na krajské kolo.

 2. februára 2017 v Prešove, budú reprezentovať okres Humenné.

            Srdečne blahoželáme!

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Kráľovná na Dunaji
budpest
2. a 3. októbra 2019 naši siedmaci a ôsmaci navštívili počas dejepisnej exkurzie hlavné a zároveň najväčšie mesto Maďarska.
Plavecký výcvik 6.roč.
plav
Plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka sa konal v dňoch 24.9. – 4.10.2019 v rozsahu 16 hodín v humenskej plavárni.
Fotogaléria