Tech. olympiáda 7. roč.

Dňa 1.decembra 2016  sa v priestoroch ZŠ Jána Švermu v spolupráci

s Centrom voľného času Dúha Humenné, uskutočnil 7. ročník Technickej olympiády.

Do Technickej olympiády sa zapojilo 5 ZŠ : ZŠ Jána Švermu, ZŠ Pugačevova, ZŠ Hrnčiarska, ZŠ Kudlovská a ZŠ Radvaň n /L.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách:

A kategória – žiaci 8.a 9.ročníka ZŠ a 3. a 4. ročníka OG ako súťaž dvojíc.

B kategória – žiaci 5.- 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka OG ako súťaž jednotlivcov.

Technická olympiáda pozostávala z teoretickej a praktickej časti.

Teoretická časť preverila u žiakov vedomosti z učiva techniky a fyziky.

V praktickej časti mali žiaci v obidvoch kategóriách  preukázať technické a logické zručnosti pri práci s drevom.

Súťažiaci v kategórii A zhotovili výrobok z dreva "Držiak s vĺčikom" a v kategórii B výrobok z dreva  "Veterná elektráreň".

V obidvoch kategóriách porota hodnotila nielen estetickú stránku výrobku, ale aj  presnosť a funkčnosť výrobku.

Našu školu úspešne reprezentovali žiaci 8.A triedy: Riško KlanicaSebastián Lichvan.

Dosiahli krásny úspech a pre našu školu vybojovali najvyšší stupienok, krásne

 1. miesto a postup  na krajské kolo.

 2. februára 2017 v Prešove, budú reprezentovať okres Humenné.

            Srdečne blahoželáme!

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Náš Deň Zeme
denzeme
I keď je Deň Zeme oficiálne stanovený na 22.apríla, my-Švermováci sme si tento deň pripomenuli už 17.apríla.
Zber batérií
baterie
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom, ktorým sú aj batérie.
Fotogaléria