Technická olympiáda

Dňa 2.12. 2015 zorganizovalo CVČ Snina v spolupráci s CVČ Humenné 6. ročník Technickej olympiády v priestoroch Strednej priemyselnej škole v Snine, do ktorého postúpili aj naši žiaci Boris Dinič, Dominik Kurťák z IX.A triedy a Samuel Kolesár zo VII.A triedy.

Po absolvovaní teoretických vedomostných testovpokračovali naši žiaci v praktickej časti olympiády. Podľa predloženého technického výkresu zhotovili výrobok.

Na základe bodového hodnotenia v kategórii A naši deviataci Boris DiničDominik Kurťák s celkovým počtom 160 bodov získali pekné 1. miesto.

Samko Kolesár  v kategórii B obsadil 3. miesto.

Za zodpovednú prípravu svojich zverencov sa postarala p. uč. Ing. Mária Taňkošová. Ďakujeme jej za ochotu a čas, ktorý chalanom venovala.

Srdečne im blahoželáme a našim deviatakom držíme palce na krajskom kole v Prešove!

 

20151202_115928

20151202_102817 (1)

20151202_120006 (1)

Ďalšie články
Fotogaléria