Testovanie T5 2016

Dňa 23. 11. 2016 sa uskutoční testovanie T5 2016. Zúčastnia sa ho všetci žiaci piateho ročníka. Informácie o testovaní nájdete v priložených dokumentoch alebo na stránke http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5

Všetkým naším piatakom želáme, aby doteraz získané vedomosti úspešne preukázali pri riešení testov.

 

Priloha č.1

 

Príloha č. 2

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Šk. kolo pytagoriády
pyt
Šikovní švermováci si to 12. a 13. decembra 2018 v škole namierili najskôr do školskej jedálne,
Fotogaléria