Timravina studnička

Dňa 14.10.2019 sa v priestoroch ZŠ Jána Švermu uskutočnilo školské kolo v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Timravina studnička je literárna súťaž, ktorá sa každoročne koná na počesť úmrtia významnej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy.

 

Poslaním a cieľom literárnej súťaže je viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast našich malých recitátorov.

 

V tomto školskom roku sa do súťaže zapojilo 12 žiakov 2. – 4. ročníka.

 

Výsledky v I. kategórii:

 

1.miesto: Veronika Lecáková 4.C

2.miesto: Jakub Slivka 3.C

                     Šimon Baláž 3.A

3.miesto: Terezka Vaškovičová 4.D

                      Nelly Sofia Kličová 2.A

 

Srdečne blahoželáme!

Ďalšie články
Pokyny pre 2. stupeň
Pokyny, upravujúce podmienky prevádzky Základnej školy Jána Švermu na obdobie od 22. júna 2020 do konca školského roka 2019/2020.
Fotogaléria