Timravina studnička

Každoročne sa na jeseň i v našej základnej škole organizuje literárna súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Ide o jedinú recitačnú súťaž na Slovensku, v ktorej sa prednáša výlučne pôvodná slovenská próza a ktorou si každoročne pripomíname výročie narodenia významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy.

 

Cieľom tejto súťaže je viesť deti a mladých ľudí k poznávaniu slovenskej literatúry, objavovať krásu umeleckého slova a rodnej reči.

 

Sedem recitátorov z prvého stupňa ZŠ Jána Švermu  (I. kategória) sa 18. 10. 2018 tiež usilovalo o umelecký prednes.  Zúčastnení žiaci citlivo narábali so slovom, ale vyhrať nemohli všetci. Nakoniec prvú priečku obsadila žiačka Veronika Lecáková z 3.A triedy. Úspešní boli i žiaci Jakub Slivka z 2.A, Tobiaš Mažerik z 3.A a Alexandra Kračuniková z 3.D.

 

Správny výber poprednej priečky len potvrdilo získané 3.miesto v regionálnom kole, kde naša Veronika Lecáková obhájila svoje recitačné zručnosti. Našej mladej recitátorke srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov na literárnom poli. Poďakovanie patrí aj Mgr. Danielovi Salokovi, ktorý sa svojej nadanej žiačke venoval.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Fotogaléria