Timravina studnička

Každoročne sa na jeseň i v našej základnej škole organizuje literárna súťaž v prednese pôvodnej slovenskej prózy Timravina studnička. Ide o jedinú recitačnú súťaž na Slovensku, v ktorej sa prednáša výlučne pôvodná slovenská próza a ktorou si každoročne pripomíname výročie narodenia významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy.

 

Cieľom tejto súťaže je viesť deti a mladých ľudí k poznávaniu slovenskej literatúry, objavovať krásu umeleckého slova a rodnej reči.

 

Sedem recitátorov z prvého stupňa ZŠ Jána Švermu  (I. kategória) sa 18. 10. 2018 tiež usilovalo o umelecký prednes.  Zúčastnení žiaci citlivo narábali so slovom, ale vyhrať nemohli všetci. Nakoniec prvú priečku obsadila žiačka Veronika Lecáková z 3.A triedy. Úspešní boli i žiaci Jakub Slivka z 2.A, Tobiaš Mažerik z 3.A a Alexandra Kračuniková z 3.D.

 

Správny výber poprednej priečky len potvrdilo získané 3.miesto v regionálnom kole, kde naša Veronika Lecáková obhájila svoje recitačné zručnosti. Našej mladej recitátorke srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa úspechov na literárnom poli. Poďakovanie patrí aj Mgr. Danielovi Salokovi, ktorý sa svojej nadanej žiačke venoval.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria