Tu sú správy o počasí…

pocasie2

,,Here is the weather news…“ touto vetou začínali naši štvrtáci predpoveď počasia v rámci projektu z anglického jazyka. Projekt bol zameraný na praktické aplikovanie komunikatívnych zručností v cudzom jazyku, keďže žiaci nemajú veľa možností vyskúšať si  v bežnom živote komunikovať po anglicky. Žiaci mali dostatok času na prípravu projektu, prvá časť prípravy bola počas vyučovacích hodín cudzieho jazyka, kde si osvojovali slovnú zásobu a druhá časť bola domáca príprava, kde si žiaci pripravili potrebné kulisy a materiálne pomôcky na jeho realizáciu. Po absolvovaní tejto prípravy mohli žiaci svoj projekt prezentovať v škole na vyučovaní. Každá prezentácia bola zaujímavá a originálna, nebola núdza aj o humorné momenty. Žiaci sa zahrali na moderátorov počasia v televízii a predpovedali počasie na najbližšie dni v anglickom jazyku. Svoje predpovede vtipne dopĺňali svojimi kulisami a pomôckami.

Projekt bol výsledkom ich celoročného vzdelávania v cudzom jazyku a ukázal ich jazykové komunikatívne zručnosti. Realizácia projektu odhalila žiakov, ktorí majú talent na jazyky.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria