Turnaj vo vybíjanej

Napätie, zdravá rivalita, športový duch, fair – play. Tak takáto atmosféra vládla minulý týždeň v našej telocvični, kde sa konal turnaj vo vybíjanej medzi žiakmi 3. a 4. ročníka. V dobrej nálade podávali žiaci výborné športové výkony. Hrali podľa vopred určeného rozpisu a dohodnutých pravidiel. A výsledky turnaja? Po ťažkých a náročných zápasoch sa víťazmi stali žiaci 3.C.

 

1. miesto 3.C

2. miesto 4.A

3. miesto 4.C

 

Všetci zúčastnení  hráči boli odmenení sladkou odmenou a diplomom a tí najlepší  medailou.  Víťazom blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší turnaj a skvelé výkony našich športovcov.

 

Ďalšie články
ENGLISH STAR
star
Švermováci boli zvedaví, ako sa zdokonalili v angličtine, a preto aj tento rok využili možnosť zapojiť sa do medzinárodnej súťaže ENGLISHSTAR v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl,
Fotogaléria