Týždeň čit. gramotnosti

Dnes už neplatí, že pre vstup do života stačí vedieť čítať a písať. Schopnosť rozumieť textu a pochopiť ho je pre úspech v živote a v štúdiu nevyhnutná. Najmä od učiteľa slovenského jazyka a literatúry sa očakáva, aby v tomto smere čo najviac podporil rozvoj zručnosti čítania s porozumením. Práve preto už druhý rok slovenčinári na našej škole organizujú túto aktivitu, do ktorej sú zapojení všetci žiaci druhého stupňa.

 

Školskému kolu, ktoré sa uskutočnilo 10. mája, predchádzali triedne kolá. V nich si žiaci zmerali sily a potom najlepší traja–štyria, niekde aj piati žiaci z tried postúpili do školského kola, v ktorom si formou súťaže overili svoje čitateľské zručnosti.

 

Na prvých troch priečkach v jednotlivých ročníkoch sa umiestnili:

 

Barborka Bačovčinová 5. A, Dávid Vozár 5. C, Emka Ferková 5. A

Daniel Ivanič 6. C, Jozef Jakubov 6. D, Matej Komarc 6. A

Viktor Židzik 7. A, Gabriel Karpeľ 7. A, Kristínka Ondisková 7. C

Michal Židzik 8. B,  Ľubka Galandová 8. A, Samuel Čurma 8. B

Natália Košutová 9. B, Petra Tabaková 9. A, Paulína Lišková 9. C

 

 

 

Víťazom srdečne blahoželáme!

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria