Úspechy našich MO FO

Celoročné spoločné úsilie žiakov a ich učiteľov z našej školy pri odkrývaní tajov matematiky a fyziky vyvrcholilo v apríli okresnými a krajskými kolami olympiád.

 

 

Úspešne reprezentovať svoju školu v matematickej olympiáde sa pokúsilo dvadsať žiakov, pričom trinásti sa stali vo svojich kategóriách úspešnými riešiteľmi. V 67. ročníku matematickej olympiády sa víťazmi okresného kola stali spomedzi piatakov Adam Macko a Matej Babinský v kategórii MOZ6, Michal Židzik v kategórii ôsmakov a Samuel Koribanič v kategórii MOZ9.

 

 

Vo fyzikálnej olympiáde sa okresné kolo nekonalo v Humennom, ale Prešov pokryl okresy Humenné, Vranov nad Topľou, Snina i samotný Prešov. V kategórii F sa v spoločnej výsledkovej listine umiestnili ôsmaci Richard Gerboc na 2. mieste a Timotej Jakubov na 4. mieste. V kategórii E sa celkovým víťazom stal Samuel Koribanič.

 

 

Deviatak Samko Koribanič zúročil svoje nadanie, matematický talent i logické myslenie a úspešne reprezentoval seba, školu aj celý náš okres v najvyššom – krajskom kole matematickej a fyzikálnej olympiády. V oboch súťažiach sa umiestnil na fantastickom 2. mieste.

 

 

Nezaostali sme ani v Pytagoriáde, veď v marci sa najviac darilo štvrtákovi Matejovi Karpáčovi, ktorý sa medzi víťazmi objavil v kategórii štvrtákov, piatakov aj šiestakov a ôsmakovi Michalovi Židzikovi, ktorý svoju kategóriu vyhral.

 

 

Našim šikovným zverencom z celého srdca blahoželáme a ďakujeme im za úžasné matematicko-fyzikálne výkony. Naše poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí sa žiakom zodpovedne venovali počas celého školského roka – p. uč. RNDr. Anne Bočkayovej, Mgr. Martinovi Kuľhovi, Mgr. Mariánovi Karpáčovi a Mgr. Eve Prokopovej.

 

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria