Úspechy našich MO FO

Celoročné spoločné úsilie žiakov a ich učiteľov z našej školy pri odkrývaní tajov matematiky a fyziky vyvrcholilo v apríli okresnými a krajskými kolami olympiád.

 

 

Úspešne reprezentovať svoju školu v matematickej olympiáde sa pokúsilo dvadsať žiakov, pričom trinásti sa stali vo svojich kategóriách úspešnými riešiteľmi. V 67. ročníku matematickej olympiády sa víťazmi okresného kola stali spomedzi piatakov Adam Macko a Matej Babinský v kategórii MOZ6, Michal Židzik v kategórii ôsmakov a Samuel Koribanič v kategórii MOZ9.

 

 

Vo fyzikálnej olympiáde sa okresné kolo nekonalo v Humennom, ale Prešov pokryl okresy Humenné, Vranov nad Topľou, Snina i samotný Prešov. V kategórii F sa v spoločnej výsledkovej listine umiestnili ôsmaci Richard Gerboc na 2. mieste a Timotej Jakubov na 4. mieste. V kategórii E sa celkovým víťazom stal Samuel Koribanič.

 

 

Deviatak Samko Koribanič zúročil svoje nadanie, matematický talent i logické myslenie a úspešne reprezentoval seba, školu aj celý náš okres v najvyššom – krajskom kole matematickej a fyzikálnej olympiády. V oboch súťažiach sa umiestnil na fantastickom 2. mieste.

 

 

Nezaostali sme ani v Pytagoriáde, veď v marci sa najviac darilo štvrtákovi Matejovi Karpáčovi, ktorý sa medzi víťazmi objavil v kategórii štvrtákov, piatakov aj šiestakov a ôsmakovi Michalovi Židzikovi, ktorý svoju kategóriu vyhral.

 

 

Našim šikovným zverencom z celého srdca blahoželáme a ďakujeme im za úžasné matematicko-fyzikálne výkony. Naše poďakovanie patrí aj učiteľom, ktorí sa žiakom zodpovedne venovali počas celého školského roka – p. uč. RNDr. Anne Bočkayovej, Mgr. Martinovi Kuľhovi, Mgr. Mariánovi Karpáčovi a Mgr. Eve Prokopovej.

 

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria