Vďaka akým povolaniam

Dňa 18.09. 2016 /v nedeľu/ o 16.00 hod. sa uskutočnilo vyhodnotenie výtvarnej súťaže pre deti MŠ a ZŠ, ktorú vyhlásila primátorka mesta, Jana Vaľová pod názvom „Vďaka akým povolaniam dobre funguje naše mesto?“ Žiaci dostali za úlohu výtvarne zobraziť povolania, ktoré sú dôležité pre naše rodné mesto a vďaka ktorým funguje každodenný život v meste. Vyhodnotenie a odovzdávanie  ocenení sa uskutočnilo v posledný deň osláv Pamätných dní mesta Humenné na pódiu pred DK v Humennom. Ocenených bolo niekoľko desiatok detí, ktoré sa do tejto súťaže zapojili. Potešilo nás, že popredné umiestnenia si odniesli práve žiaci našej školy a to :

 

Mária Jakubová /bývalá 9.C/ s prácou „Dbáme nielen na bezpečnosť, ale aj na čistotu a poriadok nášho mesta Humenné“

Soňa Diničová a Samuel Onderišin / obaja 8.C/ „Chceme byť šťastné a krásne deti, ale najmä zdravé deti…“

/ získali mimoriadnu  finančnú odmenu v hodnote 50,- € ako aj vecné ceny/

 

 Vaneska Orečná /6.B/ získala vecnú cenu v podobe plyšovej hračky, farbičiek a sladkostí, čo ju nesmierne potešilo.

            O to viac bola spokojná aj p. učiteľka Onderišinová, ktorá dohliadala na prácu žiakov a je im vďačná, že takéto krásne ocenenia získali aj napriek času, ktorý ich tlačil a takto úspešne začali školský rok 2016/2017.

 

Fofogaléria

Ďalšie články
Fotogaléria