VESMÍR OČAMI DETÍ

Poslaním takmer každej hvezdárne je zhromaždiť, spracovať poznatky z astronómie a jej príbuzných vied. Poslaním nás, pedagógov, je viesť našich zverencov k záujmu o vesmír a jeho tajomstvá. Rozpútať u žiakov ich bádateľské schopnosti, aby v budúcnosti azda sami zatúžili po nových objavoch, resp. boli  nielen ich pozorovateľmi, ale aj objaviteľmi. Takúto možnosť pretkanú do estetickej krásy  farieb nám každoročne ponúka celoslovenská súťaž Vesmír  očami detí, ktorá sa v tomto roku prezentovala už svojím 32. ročníkom.

 

V Humennom sa konalo regionálne kolo za okresy Humenné, Snina a Medzilaborce . Za každé okresné mesto postúpilo po 5 prác v každej kategórii do celoslovenského kola, ktorého vyhodnotenie prebehne v apríli v Slovenskej ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Vyhodnocovanie prebehlo 9. 3. 2017 a o prácach rozhodovala odborná porota v zložení Mgr. Mišková, PaedDr.  Kapraľová a Mgr. Cilipová. Práce boli zverejnené na výstave v MsKS  Humenné do dňa 26.03.2017.

 

Veľkú radosť sme mali z umiestnenia našej žiačky Viktórie Čižmárovej 6.C, ktorá svojou kreatívne  prevedenou  prácou  s názvom Tajomstvo vesmíru postúpila do celoslovenského kola.

 

Viťke srdečne blahoželáme  a prajeme veľa tvorivosti aj naďalej.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria