VITAJ V ŠKD

Začiatkom školského roka sme pre naše deti pripravili veselé, zábavno-súťažné popoludnie ,,VITAJ V ŠKD“. Program tvorili  pestré pohybovo – zábavné aktivity, do  ktorých sa všetci s nadšením zapojili. V dobrej nálade sme prežili pekné slnečné popoludnie.

 

Všetkým deťom  prajeme, aby mali takýchto veselých a príjemných chvíľ  v našej škole čo najviac.

 

 

Ďalšie články
Oznam platný od 3.5.2021
Vážení rodičia. Účasť žiaka na vyučovacom procese od 3.5.2021 už nie je podmienená negatívnym testom na COVID -19 dieťaťa a taktiež jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
Oznam!
Vážení rodičia, otvorením Základnej školy Jána Švermu pre žiakov 5.až 7. ročníka na prezenčné vzdelávanie Vaše deti dva týždne budú prechádzať adaptačným obdobím.
Fotogaléria