VITAJ V ŠKD

Začiatkom školského roka sme pre naše deti pripravili veselé, zábavno-súťažné popoludnie ,,VITAJ V ŠKD“. Program tvorili  pestré pohybovo – zábavné aktivity, do  ktorých sa všetci s nadšením zapojili. V dobrej nálade sme prežili pekné slnečné popoludnie.

 

Všetkým deťom  prajeme, aby mali takýchto veselých a príjemných chvíľ  v našej škole čo najviac.

 

 

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria