Vojna očami detí

V závere školského roka sa naši žiaci vždy tešia na vyhodnotenie  súťaže, ktorá dominuje mestu Humenné práve začiatkom leta. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastná organizácia Humenné pod záštitou nášho mesta  už niekoľko rokov organizujú pre žiakov základných škôl mesta súťaž pod názvom Vojna očami detí, ktorá aj v tomto šk. roku ponúkla  tri rôzne zamerania. Pod názvom „Medzníky 2. svetovej vojny“ sa skrýva dejepisná časť súťaže,  v literárnej časti zase odovzdali príspevky naši poeti a prozaici  a vo výtvarnej časti sa premaľovali až k prvým miestam  talentovaní malí i tí starší výtvarníci.

 

A víťazi sa veru mali na čo tešiť, ceny totiž niesli nielen duchovné posolstvo odkazu 2. sv. vojny, ale mali aj značnú materiálnu hodnotu, ktorá našich víťazov a všetkých zúčastnených milo prekvapila.  Oceňovanie sa uskutočnilo dňa 24. júna /teda včera/ za prítomnosti zástupkyne primátora mesta Humenné doktorky  Márie Cehelskej, predsedu oblastného výboru SZPB, Ing. Benjamína Bláhu a tajomníčky pani  Gabriely Rosičovej.

 

Ocenení :

 

Dejepisná časť „ Medzníky druhej svetovej vojny“:

9. ročník 1. miesto Michal Židzik a Samuel Čurma obaja z 9.B

8. ročník 1. miesto Stela TurikováViktor Židzik obaja z 8.A

 

Literárna časť – poézia:

 

1. miesto Tomáš Sukeľ 6.C

2. miesto Ema Čubáková 6.A

 

a dve 3. miesta získali Terezka Ištoková a Sebastián Lelko obaja zo 7.D

 

Literárna časť – próza:

 

1. miesto Michal Židzik 9.B a

3. miesto Alex Taňkoš  6.C

 

Výtvarná časť:

 

I. kategória

2. miesto Evka Onderišinová 4.C

 

II. kategória

1. miesto Nela Tamara Todáková 8. B a  Jozef Jakubov 7.D

2. miesto Gabriel Karpeľ 8.A

 

a dve 4. miesta získali Marína Hajičková a Tamara Holubová obe z 8.B

 

Zároveň pani učiteľka Onderišinová prevzala za Základnú  školu Jána Švermu  Čestné uznanie Za uchovávanie odkazu a rozvíjanie tradícií národného boja za oslobodenie a proti fašizmu“ ako aj  MEDAILU M. R. ŠTEFÁNIKA II. stupňa, ocenenie patrí nielen všetkým víťazom, ale slová uznania z úst prítomných zástupcov mesta i zväzu patria najmä vyučujúcim slovenského jazyka, dejepisu a výtvarnej výchovy, ktorí už celé roky aktívne spolupracujú s  Oblastnou organizáciou a posúvajú odkaz cez ďalšie a ďalšie nastupujúce generácie vždy ďalej. Poďakovanie patrí menovite pánovi uč. Gibasovi, p. uč. Dobrovolnej, p. uč. Taňkošovej, p. uč. Pavlinskej, p. uč. Lacovej a p. uč. Onderišinovej.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Fotogaléria