Vojna očami detí

V mesiaci jún sa naši žiaci vždy tešia na vyhodnotenie  zaujímavej súťaže, ktorá dominuje mestu Humenné práve začiatkom leta. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, oblastná organizácia Humenné,  totiž už niekoľko rokov vyzýva deti základných škôl mesta, aby sa zapojili do súťaže Vojna očami detí, ktorá v tomto šk. roku ponúkla dokonca tri rôznorodé kategórie. Pod názvom „Medzníky 2. svetovej vojny“ sa skrývala dejepisná časť súťaže, kde sa naši historici popasovali s dejepisným kvízom, v literárnej časti zase odovzdali príspevky naši poeti a prozaici  a vo výtvarnej časti sa premaľovali až do finále talentovaní držitelia štetca.

 

A víťazi sa veru mali na čo tešiť, ceny totiž niesli nielen duchovné posolstvo odkazu 2. sv. vojny, ale mali aj značnú materiálnu hodnotu, ktorá našich víťazov a všetkých zúčastnených milo prekvapila.  Oceňovanie sa uskutočnilo dňa 28.06.2017 za prítomnosti predsedu oblastného výboru SZPB, Ing. Benjamína Bláhu, tajomníčky pani  Gabriely Rosičovej a  PhDr. Kataríny Baraníkovej z mestského školského úradu.

 

 

Ocenení :

 

 

Dejepisná časť „ Medzníky druhej svetovej vojny“:

1.miesto: Štefánia Sokolová – 8.A

1.miesto: Miroslava Ondrejová – 8.A       p. Gibas

1.miesto: Katarína Ondrejová – 9.C

1.miesto: Štefánia Petrovčinová – 9.C          p. Marcela Taňkošová

 

Literárna časť – poézia:

1.miesto: Lívia Šichulová – 7.A

1.miesto: Samuel Onderišin – 8.C

2.miesto: Ivona Barbaričová – 8.C

3.miesto: Stela Turíková – 6.A

 

Literárna časť – próza:

1.miesto: Ľubomíra Galandová – 7.A

1.miesto: Ema Balková – 8.C

2.miesto: Mária Cmárová – 6.A

2.miesto: Natália Košutová – 8.B

3.miesto: Katarína Ondrejová – 9.C

3.miesto: Gabriel Karpeľ – 6.A

p. Dobrovolná, p. Onderišinová, p. Marcela Taňkošová

 

Výtvarná časť:

1.miesto: Mária Cmárová – 6.A

2.miesto: Zuzana Bartková – 7.C

3.miesto: Stela Turíková – 6.A

4.miesto: Vanesa Orečná – 6.B

p. Onderišinová, p. Pavlinská

 

 

Základná škola Jána Švermu zároveň získala  Čestné uznanie Za uchovávanie odkazu a rozvíjanie tradícií národného boja za oslobodenie a proti fašizmu v rokoch 1939 – 1945.

 

Ústredná rada Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov udelila MEDAILU M. R. ŠTEFÁNIKA II. stupňa ZŠ Jána Švermu /ako jedinej škole v meste / za významnú činnosť v domácom a zahraničnom odboji, za dlhoročnú záslužnú prácu v orgánoch a organizáciách zväzu, za presadzovanie pokrokových, demokratických, humanitných tradícií odkazu boja za slobodu a proti fašizmu.

 

Všetkým oceneným aj zúčastneným srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoluprácu s Oblastnou organizáciou SZPB v Humennom.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Fašiangová zábava
Výborná nálada a skvelá atmosféra zavládla druhú februárovú stredu popoludní v priestoroch telocvične našej školy.
Fotogaléria