Výška prísp. za stravovanie

Zmena vo výške príspevku za stravovanie.  

                                          finančný náklad na nákup                                             výška príspevku za

                                            potraviny na jedno jedlo          režijný náklad                 stravovanie

 

a) za žiaka 1. stupňa ZŠ                1,50 €                    +            0,20 €                              1,70 €

b) za žiaka 2. stupeň ZŠ                1,70 €                    +            0,20 €                               1,90 €

c) dospelý stravník                        2,20 €                    +            1,90 €                               4,10 €

Ďalšie články
READING COMPETITION
Súťaž o knihách, spisovateľoch, hrdinoch v Anglickom jazyku z príležitosti špeciálneho mesiaca marca – mesiaca kníh.
Deň povolaní podľa mena
Radi sa zabávate a dokážete si vystreliť aj sami zo seba? Tak dnešný deň bol pre vás ako stvorený!
Fotogaléria