Vzácna návšteva.

Vzácna návšteva v najstaršej škole mesta… ŠVERMOVKA…

Predprázdninová pohoda, odovzdávanie vysvedčení, oceňovanie našich naj detí…

Toto  všetko sa udialo v posledný deň školského roka 2021/2022. A kto k nám zavítal? Samotný pán minister školstva. Táto návšteva bola vzácnejšia o to viac, že od roku 1939 to bol jediný minister, ktorý si našiel čas a prišiel nás navštíviť…

Po úvodnom privítaní riaditeľom a žiakmi  prešiel jednotlivými pavilónmi školy, našiel si čas aj pre žiakov v triedach, odovzdal deviatakom vysvedčenia, oceňoval za mimoriadne úspechy najlepších žiakov, ocenil aj dlhoročnú prácu našej kolegyne, ktorá nadobudla dôchodkovský vek a v neposlednom rade na besede s pedagogickým zborom veľmi pohotovo zodpovedal na otázky, ktoré trápia súčasné školstvo. Návštevu ukončil slávnostným obedom v školskej jedálni, pričom nezabudol pozdraviť ani jej zamestnankyne.

Ďakujeme, pán minister, Vašu návštevu si vážime…

Ďalšie články
Fotogaléria