Vzácna návšteva.

Vzácna návšteva v najstaršej škole mesta… ŠVERMOVKA…

Predprázdninová pohoda, odovzdávanie vysvedčení, oceňovanie našich naj detí…

Toto  všetko sa udialo v posledný deň školského roka 2021/2022. A kto k nám zavítal? Samotný pán minister školstva. Táto návšteva bola vzácnejšia o to viac, že od roku 1939 to bol jediný minister, ktorý si našiel čas a prišiel nás navštíviť…

Po úvodnom privítaní riaditeľom a žiakmi  prešiel jednotlivými pavilónmi školy, našiel si čas aj pre žiakov v triedach, odovzdal deviatakom vysvedčenia, oceňoval za mimoriadne úspechy najlepších žiakov, ocenil aj dlhoročnú prácu našej kolegyne, ktorá nadobudla dôchodkovský vek a v neposlednom rade na besede s pedagogickým zborom veľmi pohotovo zodpovedal na otázky, ktoré trápia súčasné školstvo. Návštevu ukončil slávnostným obedom v školskej jedálni, pričom nezabudol pozdraviť ani jej zamestnankyne.

Ďakujeme, pán minister, Vašu návštevu si vážime…

Ďalšie články
Žiacky parlament
1. stretnutie žiackeho parlamentu našich žiakov malo skutočne hojné obsadenie.
Biela pastelka
Bielu pastelku, verejnú zbierku pre nevidiacich a slabozrakých Slovenska, sme v našej škole úspešne zrealizovali aj tento rok.
Fotogaléria