WORLD CHALLENGE DAY

V stredu 31. mája 2017 sa mesto Humenné zapojilo do priateľskej medzinárodnej súťaže  v ľubovoľných pohybových aktivitách WORLD CHALLENGE DAY 2017, ktorá sa v tento deň uskutočnila po celom svete.

 

Naša škola v ničom nezaostala a zapojili sme sa aj my. Ako? Jednoducho… tancom na pesničku Via Sofia. Tento deň sme však neprenechali náhode. Tanec s premyslenou choreografiou žiaci poctivo trénovali už niekoľko dní vopred. Aj vďaka zodpovednému prístupu zo strany pedagógov a ústretovosti našich žiakov sa tento deň skutočne vydaril. Po veľkej prestávke sa takmer sedemsto Švermovákov vyrojilo na školský dvor a spolu so svojimi učiteľmi neodolali chytľavým latino tónom. Plánovaných pätnásť minút nepretržitej pohybovej aktivity sa nakoniec zmenilo na celú vyučovaciu hodinu. Tá sa niesla nielen v duchu pohybových tanečných kreácií, ale zažili sme aj množstvo zábavy, smiechu a veselosti z krásneho dňa. Veď tancovali veľkí, tancovali malí… Naše poďakovanie patrí p. zástupkyni Mgr. Ivetke Belejovej a p. učiteľke Mgr. Lenke Gajdošovej, že celú akciu naplánovali a zorganizovali.

 

Nepochybne takéto aktivity podporujú zdravý životný štýl a tiež dobrý pocit, že sme pre svoje zdravie niečo urobili. Teší nás, že sme svojou troškou prispeli aj my a podporili tým naše mesto.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Vianočné prekvapenie…
1
Švermovácke decká sa stali súčasťou milého vianočného klipu Ondreja Kandráča a Celeste Buckingham...
Mikulášsky turnaj
turnaj
Už tradičný stolnotenisový turnaj sa tento rok niesol v znamení Mikuláša, pretože sa konal 5.decembra.
Fotogaléria