Žabie taxi

Akcia pod názvom žabie taxi je v našej škole tradíciou už niekoľko rokov. Vybraní žiaci šiesteho a siedmeho ročníka sa každoročne pripájajú k ochranárom CHKO Východné Karpaty, aby zachránili naše obojživelníky. Ich hlavnou úlohou je zabezpečiť transport našich žiab z lesa do rybníkov. Po teoretickej príprave, ktorú povinne absolvujú, sú pripravení pomáhať aj prakticky. Ani tento rok to nebolo inak.

 

Prvý aprílový štvrtok sa Švermováci vydali do terénu – lokality Brestovské rybníky, kde s veľkou radosťou prenášali konkrétne jedince. I keď pracovali vo dvojiciach, každý si počítal svoje žabky – Ropuchy bradavičnaté. Za pomoci vedierka a rukavíc ich preniesli cez komunikáciu k rybníkom, kde všetky jedince vypustili za účelom párenia sa a kladenia vajíčok. Počasie nám síce prialo, ale pre žabky bolo ešte dosť sucho, o čom svedčí aj počet prenesených obojživelníkov – 715. Napriek tomu, že po iné roky sme dokázali zachrániť viac žabích životov, sa táto akcia a praktické vyučovanie v jednom žiakom veľmi páčilo.

 

Veríme, že aj ďalší školský rok bude veľký záujem a naši Švermováci nebudú mať strach chytiť ropuchy, skokany či mloky do svojich rúk. Veď keby ich nebolo, mnohopočetný hmyz by nás v letných mesiacoch otravoval čoraz viac. Ďakujeme im za to, že nám udržiavajú biologickú rovnováhu v prírode.

 

Poďakovanie patrí aj pracovníkom CHKO Východné Karpaty, ktorí s nami dlhoročné spolupracujú a len vďaka nim sme súčasťou tejto krásnej akcie.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Olympiáda v anj
anj
Naši šikovní angličtinári sa opäť po roku stretli 4. decembra a pripravili nám pekné predmikulášske anglické popoludnie.
Filipko a ježibaba
filipko
Rozprávka o Filipkovi je pôvodnou bieloruskou rozprávkou o odvahe malého chlapca, ktorý svojou bystrosťou prekabáti zlomyseľnú ježibabu.
Fotogaléria