Žabie taxi

Prvý aprílový piatok, t.j. 6.4.2018, sa uskutočnilo opäť „žabie taxi“. Vybraní žiaci šiesteho ročníka sa znova stali taxíkmi pre obojživelníky našej prírody. Keďže tieto živočíchy tiahnu z lesa k vodným plochám, aby nakládli vajíčka, stávajú sa častokrát obeťami cestnej komunikácie. Počas svojej migrácie sú jedince usmrtené a k ich rozmnožovaniu nedochádza. Obojživelníky sú pritom veľmi užitočné, pretože udržiavajú biologickú rovnováhu v prírode. Navyše požierajú hmyz a tým zabraňujú jeho premnoženiu.

 

Pätnásť „Švermovákov“ sa na túto akciu pripravovalo najprv teoreticky. Spoznávali jednotlivé druhy žiab a mlokov, typy migrácií,  naučili sa ich vývinové štádiá a spoznali faktory, ktoré negatívne vplývajú na ich život. Následne v teréne pomáhali ochranárom z CHKO Východné Karpaty, ktorí natiahli smerom od lesa ku ceste fólie, aby zabránili usmrteniu žiab. Naši žiaci bez strachu či  odporu chytali ropuchy a skokany do rúk. Následne ich za pomoci vedierok prenášali k Brestovským rybníkom. Každý si počítal svoje chytené obojživelníky, aby sme zistili, aké množstvo životov sme v tento deň zachránili. Celkovo žiaci našej školy preniesli 7370 kusov žiab. Fíha, to je ale neuveriteľné číslo!

 

Ďakujeme aj Ing. Anne Mackovej za spoluprácu a milý prístup. Aj vďaka nej sa nám podarilo zachrániť viac žabích životov, ako sme si vôbec dokázali predstaviť.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Rada školy 2020
Vážení rodičia, rada školy  je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.
Fotogaléria