Začíname rodným krajom

Aj tohtoroční piataci sa počas hodín dejepisu oboznámili s regionálnymi dejinami. Keďže vidieť a počuť nie je to isté, ponúkli sme našim piatačikom možnosť osobne navštíviť zopár historických dominánt nášho mesta.

 

Farský kostol zrazu ožíval pútavým rozprávaním pána kaplána…  Mnohé nepoznané zrazu nadobudlo zmysel, svätci odkrývali kus svojho života a nádherné vitráže svojou farebnosťou len umocňovali čarovnú atmosféru tejto najstaršej pamiatky v našom meste. Po záverečnej prehliadke bočných priestorov sme sa farskou záhradou pomaly premiestnili do Vihorlatského múzea, kde nám umelecko-historické oddelenie priblížili  kvalifikované pani sprievodkyne. Pútavý výklad a zopár pikošiek zo života najvýznamnejších rodov zaujal všetkých piatakov, a tak neostal čas na nezbedníctva. Množstvo otázok i správnych odpovedí zo strany našich zverencov pani sprievodkyne príjemne prekvapil. Naša exkurzia pokračovala v miestnom skanzene,  kde okrem profesionálneho výkladu mali žiaci možnosť nahliadnuť  do dobových domčekov a priblížiť si tak spôsob života našich predkov.

 

Pravoslávny chrám predstavoval ďalšiu zastávku našej početnej skupiny. Privítal nás samotný dekan a správca Mitr. Prot. Mgr. Peter Humeník, ktorý nám predstavil tento chrám zasvätený sv. Cyrilovi a Metodovi. Dozvedeli sme sa, kedy sa začalo s rozpisom ikon na stenách tohto chrámu, ktoré vyobrazujú hlavné udalosti zo života Cirkvi od jej vzniku a taktiež priebeh cyrilo-metodskej misie na Veľkej Morave. Osobne sme sa mohli stretnúť s ikonopiscami, ktorí v chráme poctivo pracujú už niekoľko rokov.

 

Aj samotné mesto nám odhalilo zopár zaujímavostí – bustu M. R. Štefánika, malú sošku dobrého vojaka Švejka či socha sv. Jána Nepomuckého, ktorú si niektorí piataci všimli po prvýkrát v živote.

 

Žiaci s údivom porovnávali dobové fotografie so súčasnosťou a obdivovali našich predkov, ako si v tomto krásnom mestečku nažívali… „Sme hrdí na to, že sme Humenčania,“ skonštatovali naši piataci.

 

Ďalšie články
Ocenenie najúspešnejších žiakov
ocenovanie
Dňa 15. novembra 2019 sa v humenskom kaštieli uskutočnilo slávnostné stretnutie najúspešnejších reprezentantov nášho mesta – žiakov základných škôl a ZUŠ.
Olympiáda zo SJL
sjl
V mesiaci november sa uskutočnilo aj školské kolo už 12. ročníka Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry.
Fotogaléria