Zápis 2020

Na základe rozhodnutia zriaďovateľa mesto Humenné zápis do prvého ročníka na našu školu bude prebiehať až od 27. – 30. apríla 2020 online cez elektronický formulár. Zápisy budeme organizovať bez osobnej prítomnosti detí. 

Pre bližšie informácie odporúčame s nami komunikovať telefonicky alebo elektronickou formou.

Oznamujeme záujemcom o zápis dieťaťa do prvého ročníka Základnej školy Jána Švermu, že plánovaný počet prvákov pre školský rok 2020/2021 sme naplnili.

 

Informácie Ministerstva školstva k zápisu do 1. ročníka: klik

Milí rodičia, dosiahlo vaše dieťa školskú spôsobilosť?

Odpovede na svoje otázky nájdeme pomocou aplikácie www.welcome-ide.eu, ktorú ponúka VÚDPAP, v sekcii Skríning.

Link: https://www.welcome-idea.eu/#/initial-screening/screening-start

Výsledky skríningu môžete konzultovať so psychologičkou formou e mailu: welcome@vudpap.sk

Chcete vedieť viac, prečítajte si príručku: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/03/Welcome-Pomoc-v-mimoriadnej-situacii.pdf

 

Okienko pre rodičov budúcich prvákov – klik

 

Našim žiakom ponúkame:

–  príjemné a kvalitne zariadené prostredie

–  odborné a jazykové učebne

–  vysoká kvalifikovanosť pedagogického zboru a odbornosť vyučovania

–  profesionálny a ľudský prístup k žiakom

–  spoluprácu so školskou psychologičkou a školskou logopedičkou

–  vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka

–  multifunkčné ihrisko s tartanovou bežeckou dráhou

–  širokú ponuku záujmovej činnosti

–  bohatú činnosť ŠKD

–  moderné detské ihrisko na voľnočasové aktivity

–  akcie na podporu vzájomných vzťahov a rozvíjanie žiackych zručností /škola v prírode, imatrikulácia prvákov a piatakov, noc v škole, čitateľský maratón…./

–  plavecký, lyžiarsky a korčuliarsky výcvik pre 1. stupeň

–  zabezpečenie prvkov zdravej výživy

–  kvalitné stravovanie v školskej jedálni

–  denný jarný a letný tábor

–  športovú prípravu detí na tenis

–  školu zabezpečenú kamerovým systémom

–  informovanosť o aktivitách školy na našej webstránke

–  spoluprácu so SZUŠ Múza

Ďalšie články
Fotogaléria