Zápis 2020

Zápis do prvého ročníka na našu školu bude prebiehať od 15. – 30. apríla 2020 online cez elektronický formulár. Zápisy budeme organizovať bez osobnej prítomnosti detí. 

Pre bližšie informácie odporúčame s nami komunikovať telefonicky alebo elektronickou formou.

Online Prihlášku o zápise dieťaťa do 1. ročníka ZŠ môžete vypísať TU (od 15.4.2020)

Informácie Ministerstva školstva k zápisu do 1. ročníka: klik

 

Milí rodičia, dosiahlo vaše dieťa školskú spôsobilosť?

Odpovede na svoje otázky nájdeme pomocou aplikácie www.welcome-ide.eu, ktorú ponúka VÚDPAP, v sekcii Skríning.

Link: https://www.welcome-idea.eu/#/initial-screening/screening-start

Výsledky skríningu môžete konzultovať so psychologičkou formou e mailu: welcome@vudpap.sk

Chcete vedieť viac, prečítajte si príručku: https://vudpap.sk/wp-content/uploads/2020/03/Welcome-Pomoc-v-mimoriadnej-situacii.pdf

 

Okienko pre rodičov budúcich prvákov – klik

 

Našim žiakom ponúkame:

–  príjemné a kvalitne zariadené prostredie

–  odborné a jazykové učebne

–  vysoká kvalifikovanosť pedagogického zboru a odbornosť vyučovania

–  profesionálny a ľudský prístup k žiakom

–  spoluprácu so školskou psychologičkou a školskou logopedičkou

–  vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka

–  multifunkčné ihrisko s tartanovou bežeckou dráhou

–  širokú ponuku záujmovej činnosti

–  bohatú činnosť ŠKD

–  moderné detské ihrisko na voľnočasové aktivity

–  akcie na podporu vzájomných vzťahov a rozvíjanie žiackych zručností /škola v prírode, imatrikulácia prvákov a piatakov, noc v škole, čitateľský maratón…./

–  plavecký, lyžiarsky a korčuliarsky výcvik pre 1. stupeň

–  zabezpečenie prvkov zdravej výživy

–  kvalitné stravovanie v školskej jedálni

–  denný jarný a letný tábor

–  športovú prípravu detí na tenis

–  školu zabezpečenú kamerovým systémom

–  informovanosť o aktivitách školy na našej webstránke

–  spoluprácu so SZUŠ Múza

Ďalšie články
Rozhodnutie.
Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci prerušenia vyučovania v školách a školských zariadeniach  Mgr. Branislava Gröhlinga
Fotogaléria