Zápis do 1. ročníka 2017

Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka sa uskutoční v dňoch 3. a 4. apríla 2017 /pondelok, utorok/ v čase od 08.00 hod. – 17.00 hod. v priestoroch našej školy.

 

Zápis do 1. ročníka ale pokračuje až do 28. apríla 2017 v čase od 08.00 hod. – 14.00 hod. Zákonný zástupca budúceho prváka musí so sebou priniesť kópiu rodného listu dieťaťa.

 

V školskom roku 2017/2018 predpokladáme otvoriť tri triedy žiakov prvého ročníka.

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Šk. kolo pytagoriády
pyt
Šikovní švermováci si to 12. a 13. decembra 2018 v škole namierili najskôr do školskej jedálne,
Fotogaléria