ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE v šk. roku 2017/2018
P. č. Názov záujmového útvaru Vyučujúci Deň Čas    Miesto
1. LOGOPEDICKÝ Mgr. A. Bačišinová pondelok 12.30 – 13.30   jazyková učebňa č.1
streda 12.30 – 13.30   jazyková učebňa č.1
2. FLORBALOVÝ Mgr. P. Čerevka streda 13.30 – 15.30   telocvičňa
3. INTERNET PENPALS Mgr. M. Čelovská pondelok 13.30 – 15.30   učebňa informatiky
4. PC GRAFIKA, PROGRAMOVANIE Mgr. J. Mocák pondelok 13.30 – 15.30   učebňa informatiky
5. SPEVÁCKO – TANEČNÝ Mgr. A. Lacová pondelok 13.30 – 14.30   cvičebňa A
streda 13.30 – 14.30   cvičebňa A
6. ŠIKOVNÍČEK Mgr. M. Feckaničová pondelok 13.30 – 15.30   jazyková učebňa č.2
7.  FUTBALOVÝ Mgr. D. Saloka pondelok 13.30 – 15.30   telocvičňa
8. ŠIKOVNÍ MATEMATICI Mgr. M. Kuľha pondelok 13.30 – 15.30   trieda 9.B
štvrtok 13.30 – 15.30   trieda 9.B
9. MODELÁRSKY Mgr. F. Katuninec pondelok 13.30 – 15.30   trieda 6.D
10. MLADÝ REDAKTOR Mgr. A. Dobrovolná pondelok 13.30 – 15.30   multimediálna             učebňa
11. POHYBOVÝ HRY Mgr. E. Prokopová pondelok 13.15 – 15.15   cvičebňa B
12. ŠPORTOVÝ Mgr. J. Gibas utorok 13.30 – 15.30   multifunkčné       ihrisko, telocvičňa
13. SLOVENČINA HRAVO 1 PaedDr. M. Taňkošová pondelok 12.30 – 14.30   trieda 9.A
14. HRAVÁ SLOVENČINA Mgr. A. Dobrovolná utorok 13.30 – 15.30   trieda 9.C
15. STOLNOTENISOVÝ Mgr. N. Kirňaková štvrtok 12.20 – 14.20   cvičebňa A
16. STOLOVÉ HRY Mgr. J. Krídlová štvrtok 13.30 – 15.30   trieda 8.C
17. ŠPORT ZÁBAVOU Mgr. V. Babjáková štvrtok 13.45 – 15.45   telocvičňa
18. FYZIKÁLNY Ing. M. Taňkošová streda 13.30 – 15.30   fyzikálna učebňa,         učebňa techniky
19. POČÍTAČOVÝ PaedDr. M. Coganová piatok 13.00 – 15.00  multimediálna     učebňa
20. INGLISH CLUB Mgr. J. Porvažníková utorok 13.45 – 15.45   trieda 6.B
21. SLOVENČINA HRAVO 2 PaedDr. M. Taňkošová utorok 12.30 – 14.30   trieda 9.B
22. VYBÍJANÁ Mgr. E. Vaškovičová piatok 13.30 – 15.30   telocvičňa
23. ŠACHOVÝ Mgr. J. Mocák utorok 13.30 – 14.40   trieda 9.A
štvrtok 13.30 – 14.30   trieda 9.A
24. KREATÍVNY SVET Mgr. M. Radová streda 13.30 – 15.30   jazyková učebňa č.2
25. HRAVÁ ANGLIČTINA Mgr. A. Sukeľová streda 13.30 – 15.30   trieda 7.B
26. ROZHLASOVO – DRAMATICKÝ Mgr. M. Onderišinová štvrtok 13.30 – 15.30   multimediálna   učebňa
27. KREATÍVNY SVET 2 Mgr. M. Pavlinská štvrtok 13.30 – 15.30   trieda 6.C
28. SPEVÁCKY ZBOR Mgr. M. Kormuciková piatok 13.30 – 15.30   jazyková učebňa č.1
Ďalšie články
Fotogaléria