ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE v šk. roku 2018/2019
P. č. Názov záujmového útvaru Vyučujúci Deň Čas    Miesto
1. LOGOPEDICKÝ Mgr. A. Bačišinová Utorok 12.30 – 14.30  trieda 2.A
2. FLORBALOVÝ Mgr. P. Čerevka utorok 13.30 – 15.30   telocvičňa hotelová
3. ŠACHOVÝ II. Mgr. F. Katuninec pondelok 13.30 – 15.30   trieda 5.B
4. POČÍTAČOVÝ Mgr. J. Mocák utorok 13.30 – 15.30   učebňa informatiky
5. SPEVÁCKO – TANEČNÝ Mgr. A. Lacová pondelok 13.30 – 14.30   cvičebňa AB
streda 13.30 – 14.30   cvičebňa B
6. ŠIKOVNÍČEK Mgr. M. Feckaničová štvrtok 13.30 – 15.30   jazyková učebňa č.2
7.  FUTBALOVÝ Mgr. D. Saloka streda 13.30 – 15.30   telocvičňa, multifunkčné   ihrisko
8. HRAVO K TESTOVANIU Mgr. J. Bednáriková štvrtok 13.15 – 14.15   trieda 4.A
piatok 13.00-14.00   trieda 4.A
9. HISTORICKÝ Mgr. J. Gibas štvrtok 13.30 – 14.45   odborná učebňa
10. MLADÝ REDAKTOR Mgr. A. Dobrovolná utorok 12.45 – 15.30   multimediálna             učebňa
11. POHYBOVÝ HRY Mgr. E. Prokopová štvrtok 13.30 – 15.30   telocvičňa
12. ŠPORTOVÝ Mgr. J. Gibas pondelok 13.30 – 15.30   multifunkčné ihrisko,       telocvičňa
13. HRAVÁ SLOVENČINA 9.B Mgr. A. Dobrovolná pondelok 13.30 – 15.30   trieda 9.B
14. HRAVÁ SLOVENČINA 9.C Mgr. A. Dobrovolná streda 12.30 – 14.30   trieda 9.C
15. STOLNOTENISOVÝ Mgr. N. Kirňaková streda 12.30 – 14.30   cvičebňa A
16. ZAČÍNAJÚCI PROGRAMÁTOR Mgr. F. Katuninec utorok 13.45 – 15.45   multimediálna učebňa
17. ŠPORT ZÁBAVOU Mgr. V. Babjáková utorok 13.45 – 15.45   telocvičňa
18. ŠIKOVNÍ MATEMATICI C Mgr. M. Kuľha pondelok 13.45 – 15.45   trieda 9.C
19. POČÍTAČOVÝ PaedDr. M. Coganová streda 13.00 – 15.00  multimediálna učebňa
20. ŠIKOVNÍ MATEMATICI B Mgr. M. Kuľha štvrtok 13.45 – 15.45   trieda 9.B
21. HRAVÁ SLOVENČINA Mgr. M. Onderišinová pondelok 13.30 – 14.30   telocvičňa
22. TENISOVÝ Tréner tenisového klubu piatok 13.30 – 15.30   telocvičňa
23. ŠACHOVÝ I. Mgr. J. Mocák pondelok 13.30 – 15.40   odborná učebňa
24. MATEMATIKA K ÚSPECHU PaedDr. M. Coganová utorok 12.45 – 14.45   trieda 8.A
25. HRAVÁ ANGLIČTINA Mgr. A. Sukeľová streda 13.30 – 15.30   trieda 6.B
26. SLOVENČINA HROU Mgr. A. Tokošová štvrtok 13.30 – 15.30   trieda 7.C
27. KREATÍVNY SVET 2 Mgr. M. Pavlinská pondelok 13.30 – 15.30   trieda 7.C
28. SPEVÁCKY Mgr. M. Kormuciková piatok 13.30 – 15.30   trieda 7.D
Ďalšie články
Švermováci zažili energiu
Pred slávnostným dňom odovzdávania polročného hodnotenia mali naši žiaci jedinečnú možnosť zažiť energiu priamo v priestoroch svojej základnej školy,
Fotogaléria