Zber batérií

V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom, ktorým sú aj batérie. Keďže nepatria do komunálneho odpadu je dôležité ich triediť.

 

Na našej škole triedime batérie celý rok. Máme na to dve vyhradené nádoby na chodbe pri zborovni, ktoré sú prístupné všetkým.

 

Okrem toho už tradične usporadúvame súťaž v separovaní batérií. Tohto roku prebiehala v marci a mohli sa do nej zapojiť žiaci z celej školy.

 

Na všetkých zúčastnených čakala sladká malá odmena, no len víťazi mohli získať  vecné ceny.

 

Na 1.mieste sa umiestnili žiaci Radovan Ryľak z I.A a Martin Goga z II.C tiredy, ktorí nazbierali jednoznačne najviac batérií. Druhé miesto patrilo Natálii Marcinovej z II.D triedy a tretia bola Miriam Jusková, žiacka IV.B.

 

Vieme, že separovaním použitých batérií zamedzíme úniku nebezpečných látok do prírody a prispejeme k ochrane životného prostredia. To je naším cieľom.

 

dav

dav

Ďalšie články
Fotogaléria