Zber gaštanov

Milí žiaci, aj v tomto školskom roku prebehne na našej škole obľúbený zber gaštanov. Gaštany zbierame pravidelne každý rok pre lesné zvieratá na zimu. Je to pre ne pochúťka. Tak nech si pochutia aj na gaštanoch od nás, Švermovákov…

Ako na to? …zatiaľ gaštany poctivo zbierajte, nakoľko už padajú zo stromov a doma uskladňujte!

Presné informácie priamo o zbere na škole sa dozviete v najbližšom čase.

Ďalšie články
Oznam platný od 3.5.2021
Vážení rodičia. Účasť žiaka na vyučovacom procese od 3.5.2021 už nie je podmienená negatívnym testom na COVID -19 dieťaťa a taktiež jedného zákonného zástupcu, ktorý žije s dieťaťom v spoločnej domácnosti.
Oznam!
Vážení rodičia, otvorením Základnej školy Jána Švermu pre žiakov 5.až 7. ročníka na prezenčné vzdelávanie Vaše deti dva týždne budú prechádzať adaptačným obdobím.
Fotogaléria