Zdravotnícka súťaž

Dňa 3.  mája 2019 sa v dopoludňajších hodinách pred Centrom voľného času Dúha v Humennom uskutočnila Územná súťaž v poskytovaní prvej pomoci, ktorú organizoval Slovenský červený kríž, územný spolok pôsobiaci v našom okrese. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení Kristián Rada z 9.A, Martina Jakubkovičová, Michaela Kalaninová a Šimon Hajdučko  všetci z 9. B a Timotej Jakubov z 9.C, ktorí svoje vedomosti a znalosti v tejto oblasti úspešne pretavili do pekného 2. miesta v kategórii II. stupeň ZŠ. Mladým zdravotníkom srdečne blahoželáme a poďakovanie za prípravu patrí p. učiteľke Adriane Bačišinovej.

 

Ďalšie články
Švermováci zažili energiu
Pred slávnostným dňom odovzdávania polročného hodnotenia mali naši žiaci jedinečnú možnosť zažiť energiu priamo v priestoroch svojej základnej školy,
Fotogaléria