Zelený deň Zeme

Zelený deň, ako sme si ho my – Švermováci pomenovali, bol naším Dňom Zeme. V pondelok t.j. 23.4. školu zaplavilo veľké množstvo žiakov a učiteľov oblečených v zelenej farbe. Práve to symbolizovalo matku prírodu a jej čaro. Po druhej vyučovacej hodine sme sa rôznymi aktivitami zapojili do oslavy našej planéty. Žiaci 1.-4. ročníka sa vydali na poznávanie okolitej prírody a budovali si tak kladný vzťah k nášmu životnému prostrediu. Piataci sa zúčastnili prednášky s lesníkmi, kde sa dozvedeli zaujímavosti o lesných drevinách a symbolicky zasadili stromček. Šiestaci boli kreatívni. Svojimi šikovnými rukami vytvorili veľmi pekné výkresy na tému strom s použitím odpadových materiálov. Siedmaci potrápili svoje hlavičky na deviatich stanovištiach v areáli školy, kde riešili tajničku, osemsmerovku, triedili odpad, spoznávali chránené územia našej republiky a určovali lesné dreviny. Pre dve triedy ôsmeho ročníka boli pripravené aktivity vo Vihorlatskom múzeu a jedna trieda skrášľovala exteriér našej školy. Deviataci prispeli k vyčisteniu lokality Orechová lúčka – studnička. A nemôžeme zabudnúť ani na jednu šiestackú triedu, ktorá sa podieľala na skrášlení interiéru. Žiaci popresádzali a prekyprili rastlinky, a aj vďaka nim zdobia chodby kvety v novom šate. Nielen tento deň by sme si mali pripomínať, že naša Zem je jedinečná a zdroje sú vyčerpateľné. Ale i všedné dni musíme mať na pamäti, že ak chránime životné prostredie, dávame šancu aj ďalším generáciám na krajší život na zelenej planéte.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Návšteva planetária
planet1
V jeden krásny ešte slnečný októbrový deň žiaci štvrtých ročníkov vycestovali do Prešova,
Podujatie šk. knižnice
kniznice
Slovenská pedagogická knižnica aj tohto roku vyhlásila už 14. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ venované Medzinárodnému dňu školských knižníc – 23. október 2018.
Fotogaléria