Zelený deň Zeme

Zelený deň, ako sme si ho my – Švermováci pomenovali, bol naším Dňom Zeme. V pondelok t.j. 23.4. školu zaplavilo veľké množstvo žiakov a učiteľov oblečených v zelenej farbe. Práve to symbolizovalo matku prírodu a jej čaro. Po druhej vyučovacej hodine sme sa rôznymi aktivitami zapojili do oslavy našej planéty. Žiaci 1.-4. ročníka sa vydali na poznávanie okolitej prírody a budovali si tak kladný vzťah k nášmu životnému prostrediu. Piataci sa zúčastnili prednášky s lesníkmi, kde sa dozvedeli zaujímavosti o lesných drevinách a symbolicky zasadili stromček. Šiestaci boli kreatívni. Svojimi šikovnými rukami vytvorili veľmi pekné výkresy na tému strom s použitím odpadových materiálov. Siedmaci potrápili svoje hlavičky na deviatich stanovištiach v areáli školy, kde riešili tajničku, osemsmerovku, triedili odpad, spoznávali chránené územia našej republiky a určovali lesné dreviny. Pre dve triedy ôsmeho ročníka boli pripravené aktivity vo Vihorlatskom múzeu a jedna trieda skrášľovala exteriér našej školy. Deviataci prispeli k vyčisteniu lokality Orechová lúčka – studnička. A nemôžeme zabudnúť ani na jednu šiestackú triedu, ktorá sa podieľala na skrášlení interiéru. Žiaci popresádzali a prekyprili rastlinky, a aj vďaka nim zdobia chodby kvety v novom šate. Nielen tento deň by sme si mali pripomínať, že naša Zem je jedinečná a zdroje sú vyčerpateľné. Ale i všedné dni musíme mať na pamäti, že ak chránime životné prostredie, dávame šancu aj ďalším generáciám na krajší život na zelenej planéte.

 

Fotogaléria

Ďalšie články
Náš Deň Zeme
denzeme
I keď je Deň Zeme oficiálne stanovený na 22.apríla, my-Švermováci sme si tento deň pripomenuli už 17.apríla.
Zber batérií
baterie
V našom každodennom živote sa často dostávame do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom, ktorým sú aj batérie.
Fotogaléria