Zimné radovánky

Zimné obdobie prináša veľa dôvodov na radosť. Jedným z nich sú zasnežené kopce nášho mesta. Vychovávateľky Školského klubu detí preto usporiadali dňa 23.1. 2019 Zimné radovánky v mestskom parku v Humennom. Deti si mohli dosýta vychutnať kĺzanie sa po ľahkom snehu. Spokojnosť na ich tvárach umocňovali červené líčka a hlasný smiech. Nakoniec len treba dúfať, že nám táto nádielka, bude ešte dlho vytvárať úsmev na perách.

 

Ďalšie články
Švermováci zažili energiu
Pred slávnostným dňom odovzdávania polročného hodnotenia mali naši žiaci jedinečnú možnosť zažiť energiu priamo v priestoroch svojej základnej školy,
Fotogaléria