Zloženie Rady rodičov

Členovia Rady rodičov:

 

Ing. Martin Řeřicha 2. C – predsedaRZ

Ing. Anna Plančarová 7. A – pokladník RZ

Ing. Alena Miľková 2. B – zapisovateľ RZ

 

1. A      Mgr. Danka Capová – 1.A                

1. B      Ing. Hana Harajdová – 1.B

1. C      PhDr. Dagmar Onuferová – 1.C

2. A      p. Štefan Kozák – 2.A

3. A      Ing. Daniela Šepeľová – 3.A

3. B      MUDr. Zlatica Lučková – 3.B

3. C      Ing. Peter Beták, PhD. – 3.C

4. A      Mgr. Marína Duhoňová – 4.A

4. B      Ing. Jana Michančová- 4.B

4. C      Ing. Jozef Vaško – 4.C

5. A      PhDr. Radoslav Turík – 5.A

5. B      Ing. Andrej Lukačin – 5.B

5. C      Ing. Martin Sudzina – 5.C

6. A      Ing. Ľubomír Galanda- 6.A

6. B      p. Lenka Štofová – 6.B

6. C      Mgr. Ružena Smetanková – 6.C

7. B      p. Marek Pančišin – 7.B

7. C      Mgr. Marek Lukacko – 7.C

8. A      Ing. Lucia Sukeľová 8. A

8. B      Mgr. Katarína Nováková 8.B

8. C      p. Marta Lukáčová – 8.C

9. A      Mgr. Mária Diničová – 9.A    

9. B      p. Silvia Demčáková – 9. B

9. C      Mgr. Marianna Bučková – 9.C 

Ďalšie články
Dejiny alebo história
005
„Dejiny alebo história sú v širšom zmysle súhrn všetkých udalostí, dejov a súvislostí v čase a priestore.
Šk. kolo pytagoriády
pyt
Šikovní švermováci si to 12. a 13. decembra 2018 v škole namierili najskôr do školskej jedálne,
Fotogaléria