Zloženie Rady školy

 

Členovia Rady školy:

 

 

P.č

 

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.

 

Meno a priezvisko

 

Mgr. Mária ONDERIŠINOVÁ

 

RNDr. Anna BOČKAYOVÁ

 

Mgr. Danka Capová

 

Ing. Martin Sudzina

 

Ing. Martin Řeřicha

 

PhDr. Radoslav Turik

 

Mgr. Ondrej BARTKO

 

Ing. arch. Andrej Semanco

 

Ing. Juraj VAŇO

 

Ing. Alena Židová

 

Valéria KUNCOVÁ

 

Funkcia

 

predseda

 

člen

 

člen

 

člen

 

člen

 

člen

 

člen

 

člen

 

člen

 

člen

 

člen

 

Zvolený, delegovaný za

 

pedagogických zamest.

 

pedagogických zamest.

 

rodičov

 

rodičov

 

rodičov

 

rodičov

 

mesto Humenné

 

mesto Humenné

 

mesto Humenné

 

mesto Humenné

 

nepedagogických zamest.

 

 

Ďalšie články
Vianočné prekvapenie…
1
Švermovácke decká sa stali súčasťou milého vianočného klipu Ondreja Kandráča a Celeste Buckingham...
Mikulášsky turnaj
turnaj
Už tradičný stolnotenisový turnaj sa tento rok niesol v znamení Mikuláša, pretože sa konal 5.decembra.
Fotogaléria