Lit. kvíz „MOJA KNIHA“

Medzinárodný deň školských knižníc si už tradične pripomíname každý štvrtý októbrový pondelok.  Pri tejto príležitosti sme pre žiakov 3.- 4. ročníka pripravili literárny kvíz „Moja kniha“, ktorý sa uskutočnil v stredu 25. októbra. Cieľom tejto školskej akcie je podporiť vzťah žiakov ku knihám, čítaniu a poznávaniu, zároveň poukázať na význam a prínos kníh pri vzdelávaní detí. S vynikajúcimi literárnymi vedomosťami súťažilo medzi sebou sedem súťažných družstiev, spolu 21 žiakov. Žiaci si zmerali sily v desiatich kolách rôznych otázok a odpovedí. O konečných výsledkoch rozhodli bonusové úlohy. Úroveň vedomostí  súťažiacich bola vysoká, o čom svedčili aj umiestnenia jednotlivých tried. Všetci súťažiaci boli odmenení vecnými cenami aj malou sladkosťou. Spolu sme strávili zábavné popoludnie s vedomosťami o knihách.

Výsledky kvízu:

1. miesto: 4.C

2. miesto: 3.C, 4.B

3. miesto: 3.A, 3.B

4. miesto: 4.A

5. miesto: 4.D

Ďalšie články
Okr. kolo Tech. olympiády
Dňa 23.11. 2023 zorganizovalo CVČ v Humennom 14. ročník okresného kola Technickej olympiády, do ktorého postúpili aj naši žiaci Hanka Benejová z IX.C a Dávid Krivjanský z IX.B  triedy.
Viacboj všestrannosti
Aj tento školský rok sme dostali pozvánku na VIACBOJ VŠESTRANNOSTI. V stredu 29.11.2023 si žiaci 1.stupňa zmerali sily so svojimi rovesníkmi z okresu Humenné.
Fotogaléria