Najkrajší šarkan

Jeden papier, druhý papier, na svete už šarkan je. Jedno oko, druhé oko, hneď sa na mňa usmeje.

V dňoch 23. októbra až  27. októbra 2023 prebiehala v našej škole súťaž o najkrajšieho vlastnoručne vyrobeného šarkana. Do tejto jesennej súťaže sa zapojilo  52 žiakov. O dobré nápady, tvorivosť a estetické cítenie žiakov nebola núdza. Keďže  sa pestrofarebné šarkany všetkým veľmi páčili, porota rozhodla, že ocení viaceré práce žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili.

Umiestnenie žiakov:

1. miesto – Monika Cyprichová z 3. B

2. miesto – Anna Džubarová z 1. A, Nina Mikušová z 2. C, Viktória Kunášová z 3. A, Lenka Horvátová z 2. C, Martin Sulej z 2. C, Hanka Turčanová zo 4. A, Richard Balog z 2.B

3. miesto – Nina Cholpová z 2. C, Olívia Turbáková z 2. C, Maxim Ragan z 2. A, Tobias Piňko z 1. A, Oliver Kuľha z 1. A, Barbora Mihaľová z 2. C , Markus Varchola z 1.A

4. miesto – Timea Čabáková z 1. A, Zoe Bugyiová z 1. B, Marko Greš z 1. B, Sebastián Tkač z 2. C, Oliver Mezei z 2. B

Víťazi neskrývali radosť, keď boli odmenení vecnými cenami. Touto cestou ďakujeme všetkým žiakom  aj  rodičom, ktorí sa zapojili do tejto krásnej akcie a svojimi nápadmi skrášlili interiér našej  Švermovky. Už teraz sa tešíme na budúcoročnú spoluprácu.

Ďalšie články
Okr. kolo Tech. olympiády
Dňa 23.11. 2023 zorganizovalo CVČ v Humennom 14. ročník okresného kola Technickej olympiády, do ktorého postúpili aj naši žiaci Hanka Benejová z IX.C a Dávid Krivjanský z IX.B  triedy.
Viacboj všestrannosti
Aj tento školský rok sme dostali pozvánku na VIACBOJ VŠESTRANNOSTI. V stredu 29.11.2023 si žiaci 1.stupňa zmerali sily so svojimi rovesníkmi z okresu Humenné.
Fotogaléria