Pasovačka prvákov

Pozrite sa na prváka,

ako pyšne s taškou kráča.

Čo ho čaká? Prvá trieda!

Písanie a abeceda…

Byť prváčikom je jeden z najdôležitejších krokov pre dieťa. Kamarátske hry zo škôlky sa odrazu zmenili na školské povinnosti. Táto etapa je prelomová a pamätná.

Dňa 26.10.2023 boli naši prváčikovia nedočkaví. Konalo sa slávnostné popoludnie pripravené práve pre nich – Pasovačka prvákov. Dievčatá a chlapci boli počas nej oficiálne pasovaní za malých švermovákov. Vyobliekaní prváčikovia – plní radosti a očakávania predviedli prítomným, čo sa naučili, a tak preukázali svoju pozornosť, šikovnosť, zručnosť i um. Nápomocní im boli i kamaráti z rozprávkova myška Minie a Macko Pu.

Slávnostným sľubom potvrdili, že sa budú učiť a správať sa tak, ako sa na ozajstného prváčika patrí.

Odmenou pre prvákov bol potlesk ich rodičov, starých rodičov i súrodencov. Nasledovalo slávnostné pasovanie každého prváčika za žiaka našej školy samotným pánom riaditeľom a z rúk pani zástupkyne si prevzali pamätný list z pasovačky.

Milí prváci, ešte raz vám želáme veselé odhaľovanie tajomstiev šlabikára, prvých písmen a zábavné riešenie matematických príkladov. Veríme, že si do školských lavíc budete sadať s radosťou a túžbou niečo sa naučiť. Nech vám v očiach iskrí zvedavosť, ktorá vás bude poháňať za vzdelávaním.

BLAHOŽELÁME!!!

Celá fotogaléria – klik

Ďalšie články
Okr. kolo Tech. olympiády
Dňa 23.11. 2023 zorganizovalo CVČ v Humennom 14. ročník okresného kola Technickej olympiády, do ktorého postúpili aj naši žiaci Hanka Benejová z IX.C a Dávid Krivjanský z IX.B  triedy.
Viacboj všestrannosti
Aj tento školský rok sme dostali pozvánku na VIACBOJ VŠESTRANNOSTI. V stredu 29.11.2023 si žiaci 1.stupňa zmerali sily so svojimi rovesníkmi z okresu Humenné.
Fotogaléria