Školská spôsobilosť – aplikácia WELCOME.IDEA

Milí rodičia,

nie ste si istí či Vaše dieťa dosiahlo školskú spôsobilosť? Mali ste záujem o  vyšetrenie školskej zrelosti Vášho dieťaťa ale činnosť inštitúcie CPPPaP aktuálne prebieha v obmedzenom režime?
.
Nápomocná Vám môže byť aplikácia WELCOME.IDEA, na ktorú nájdete link nižšie, sú v nej uvedené vhodné aktivity pre deti podľa veku a úrovne rozvoja, skríningové dotazníky, ktoré popisujú očakávané schopnosti a zručnosti zodpovedajúce veku dieťaťa.
.
Môžete ich použiť na orientačné posúdenie miery rozvoja komunikačných, motorických, kognitívnych a ďalších schopností a zručností Vášho dieťaťa  so ŠVVP i bez nich, ktorých rozvoj je dôležitý pre úspešný krok zaškolenia dieťaťa.
.
Na základe zistených výsledkov môžete voliť a realizovať aktivity uvedené v metodike alebo v odporúčaných inšpiračných zdrojoch, ktoré pomôžu pri stimulácií motorickej, emočnej, sociálnej oblasti Vášho dieťaťa.
.
Ďalšie nápady nájdete aj v príkladoch dobrej praxe aplikácie odporúčaných aktivít.
.

Chcete vedieť viac, prečítajte si príručku: Klikni

Odpovede na svoje otázky nájdeme pomocou aplikácie

Link: https://www.welcome-idea.eu/#/home

Link skríningu – školskej zrelosti: https://www.welcome-idea.eu/#/initial-screening/screening-start

Výsledky skríningu môžete konzultovať so psychologičkou formou e mailu: welcome@vudpap.sk

Ďalšie články
Okr. kolo Tech. olympiády
Dňa 23.11. 2023 zorganizovalo CVČ v Humennom 14. ročník okresného kola Technickej olympiády, do ktorého postúpili aj naši žiaci Hanka Benejová z IX.C a Dávid Krivjanský z IX.B  triedy.
Viacboj všestrannosti
Aj tento školský rok sme dostali pozvánku na VIACBOJ VŠESTRANNOSTI. V stredu 29.11.2023 si žiaci 1.stupňa zmerali sily so svojimi rovesníkmi z okresu Humenné.
Fotogaléria