LITERÁRNE TALENTY

Bohatá úroda na literárnom poli žiakov ZŠ Jána Švermu Humenné.

Švermováci nelenili ani tento školský rok. Tvorili a tvorili. Pozorovali, vymýšľali,  pridali štipku  fantázie a kreativity. A takto zasiate semienka vyklíčili do nádhernej úrody  básní, rozprávok aj poviedok, ktoré sme zožali na slávnostnom vyhodnotení literárnej súťaže vo Vihorlatskej knižnici.

43. ročník literárnej súťaže anonymne hodnotila odborná porota v zložení doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD. a prof. PhDr. Marián Andričík, PhD. Pár slov z ich hodnotenia…

…z poézie porota vyzdvihla dva cykly básní Evky Onderišinovej, našej stálice na literárnom nebi, v ktorých preukázala originálnu obraznosť, náznakovitosť výrazu a citlivosť na podnety vôkol seba i v sebe. Rovnako známy Filip Sukeľ tentoraz ukázal, že vtipná báseň sa dá napísať aj na takú zdanlivo nepoetickú tému, akou je testovanie deviatakov.  Poetka Tamarka Holubová sa prezentovala lyrickými miniatúrami s nápaditými obrazmi, naznačujúcimi vyzretejší rukopis i prísľub do budúcna.

…z prozaických prác zaujal škriatkovský  príbeh Karolínky Kuľhovej, ktorá sa ocitla v krajine škriatkov a musela splniť niekoľko úloh, aby sa vrátila späť do svojho sveta. V Magickom dobrodružstve musel Vladko Micančin prejsť rozprávkovú cestu, aby sa dostal späť do ľudského sveta.  Karolínka Čandová zasa  hľadala svoje nezbedné mačiatko Halušku. Svet za zrkadlom Emmky Meždejovej viedlo dievčatko Emmku k zmene správania. Príbeh Sny malého chlapca Bianky Porvažníkovej  zasa hovorí o tom, aké by to mohlo byť, keby malý kamarát rozprávačky bol zdravý a mohol sa s ňou hrať. Výrazne dominovali aj vianočné záhady. K takýmto príbehom patria texty Santa a záhada zmiznutých darčekov Simonky Džupinovej, Ukradnutá vianočná guľa Samuela Lavríka, Jeden z prípadov Maríny Poirot Maríny Holubovej či Stratený vianočný kapor Simona Baláža. Ocenení autori vedú svoje rozprávania k vtipným pointám. Súrodenecké vzťahy rieši Marína Holubová v príbehu Nové dvere pre skoro-dospeláčku a Veľké problémy  malého sveta. Z rodinných príbehov zaujal Keď varí ocko Veroniky Tulejovej. K histórii sa viaže Ukrytý na svahu Evky Onderišinovej.

…spisovateľské duo Andričíkovcov osobitne vyzdvihlo dlhoročnú kvalitnú prácu učiteliek našej školy, ktorá sa odráža v umelecky hodnotných poetických i prozaických dielach ich žiakov.

Zo  137 súťažných prác z poézie a prózy od 113 literárnych tvorcov porotu najviac zaujali práce týchto našich žiakov:

.

I. kategória (6 – 11 rokov) – poézia

1. miesto:  Jakub Tomči 6. C

2. miesto: Adam Varga 6. C

3. miesto: Kvetoslava Kašiková 5. C

Čestné uznanie: Noemi Sulejová 5. A, Peter Lucík 6. A, Vivien Porvazníková 6. A, Radovan Voloch 6. B, Natália Ambrová 6. C

.

II. kategória (12 – 15rokov) – poézia

1. miesto: Eva Onderišinová 9. C

2. miesto: Filip Sukeľ 9. C

Čestné uznanie: Jakub Mandzák 8. C, Róbert Lipčák 6. C, Sára Štefaniková 6. C, Teo Firda 8. C

.

I. kategória (6 – 12 rokov) – próza

1. miesto: Bianka Porvažníková 5. B

2. miesto: Karolína Čandová 5. A, Emma Meždejová 6. A

3. miesto: Vladimír Micančin 5. D, Karolína Kuľhová 5. C

.

II. kategória (12 – 16 rokov) – próza

1. miesto: Simona Džupinová 7. A

2. miesto: Samuel Lavrík 7. D

3. miesto: Marína Holubová 9. B, Simon Baláž 7. A

Čestné uznanie: Marína Holubová 9. B, Veronika Tulejová 7. C, Eva Onderišinová 9. C, Lenka Sopková 7. A, Nela Micančinová 8. A

.

Všetkým nádejným mladým autorom z celého srdca blahoželáme, veľmi sa tešíme z ich úspechu a prajeme ešte veľa tvorivých nápadov. Nech ich letnými prázdninami sprevádza kamarátka Múza.

Nezabudnite mať otvorené oči a srdcia, aby ste precítili krásu všedných okamihov, ktoré sa pre vás stanú výnimočnými zážitkami! Dúfame, že aj budúci ročník Literárnych talentov obohatíte svojimi dielkami.

Špeciálne poďakovanie patrí našim deviatakom Evke Onderišinovej, Maríne Holubovej a Filipovi Sukeľovi za ich dlhoročnú úspešnú  reprezentáciu  v umeleckej tvorbe, za ktorú získavali   popredné priečky  v rôznych  literárnych súťažiach nielen na okresných, krajských, ale aj na celoslovenských úrovniach. Zároveň im prajeme, aby ich kreativita a zmysel pre umenie slova sprevádzalo aj na stredných školách.

Veľká vďaka patrí aj  pani učiteľkám Mgr. A. Dobrovolnej, Mgr. M. Onderišinovej, PaedDr. M. Taňkošovej  a Mgr. J. Porvažníkovej, ktoré vedú svojich žiakov k tvorivému písaniu a za ich neoceniteľnú prácu, podporu a čas venovaný rozvíjaniu  švermováckych literárnych talentov.

Ďalšie články
Fotogaléria