Kontakt
Kontakt

Názov školy: Základná škola Jána Švermu

Adresa školy: Štefánikova 31, 066 24 Humenné

Web školy:  Základná škola Jána Švermu Humenné

E-mail školy: zsjanasvermu@zsjshe.sk

Telefón:

0915 383 346 (riaditeľ)   Konzultácie pre rodičov: streda od 800 do 1500 hod.

057/775 2306, 0908 794 815 (sekreteriát)

0908 794 814 (školská jedáleň)

0918 752 616 (zástupkyňa pre 1.stupeň)

0918 752 613 (zástupkyňa pre 2.stupeň)

0905 756 944 (vychovávateľky)

0908 777 415 (školský psychológ)

Dôležité kontakty – telefonické linky pomoci – klik

E-mail:

zsjanasvermu@gmail.com (riaditeľ)

ivetabelejova@zsjshe.sk (zástupkyňa pre 1.stupeň)

helenamelnikova@zsjshe.sk (zástupkyňa pre 2.stupeň)

ivetakarasova@zsjshe.sk (sekretariát-PAM)

alenamilkova@zsjshe.sk (sekretariát-účtovníctvo)

babjakova.viktoria@azet.sk (výchovná poradkyňa)

psyzsjs@gmail.com (školský psychológ)

Číslo schránky: E0006578196

IČO školy: 37874071

Ďalšie články
Fotogaléria