OK Fyzikálnej olympiády

Dňa 13.3. 2024 zorganizovalo CVČ v Humennom jubilejný 65. ročník Fyzikálnej olympiády v priestoroch CVČ, do ktorého postúpila aj naša žiačka Sophia Sotáková z IX.C triedy. Sofka tak popri matematike spoznala, že fyzikálne zákony majú neuveriteľnú matematickú krásu. Vynaložená námaha v riešení veľmi náročných úloh bola korunovaná úspechom.

Na základe bodového hodnotenia v kategórii E naša Sophia Sotáková získala celkový počet 19 bodov a obsadila nádherné 1. miesto.

Srdečne jej blahoželáme k dosiahnutému úspechu a držíme prsty na krajskom kole v Prešove!

Ďalšie články
Deň bez školských tašiek
Aj vy ste sa čudovali, keď ste dnes ráno videli našich žiakov prichádzať do školy s vozíkmi, košíkmi, vreciami, malými i veľkými kuframi?
Fotogaléria