Program FinQ

Vážení rodičia,

naša škola – ZŠ Jána ŠVERMU  je  zapojená do Programu FinQ, ktorý podporuje rozvoj kritického a systémového myslenia žiakov v celkovom kontexte financií. Realizátorom programu FinQ je nezisková organizácia FinQ Centrum, ktorej zakladateľmi sú Nadácia Slovenskej sporiteľne a Nadácia Národnej banky Slovenska. Program FinQ prináša ucelený prístup k finančnému vzdelávaniu. Žiaci sa tak učia uvažovať v súvislostiach, pracovať s pochybnosťami a vyhýbať sa nekritickému preberaniu jednostranných názorov v ich každodennom živote a ľahšie tak prevezmú zodpovednosť za svoje rozhodnutia v budúcnosti. Vzdelávací program je v praxi včlenený do už existujúcich vyučovacích predmetov. Žiaci prechádzajú na hodinách štandardným učivom a vďaka metodológii FinQ rozvíjajú ich finančnú kultúru. Napríklad aj na hodine dejepisu, matematiky, informatiky, slovenského jazyka, aj v rámci cudzích jazykov.

Skôr, ako sme program zaviedli do konkrétnych predmetov, bolo potrebné, aby absolvovali prví učitelia dištančné a následne prezenčné vzdelávanie. Postupne sa zapájajú ďalší učitelia. Žiaci absolvovali začiatkom šk. roka (22/23) vstupné diagnostické meranie/ testovanie, začiatkom šk. roka 23/24 nás čaká priebežné overovanie kompetencií (diagnostické meranie/testovanie)v oblasti finančnej kultúry. Vopred zdôrazňujeme, že k overovaniu kompetencií nie je potrebná žiadna príprava či už doma, alebo v škole  – žiadna “bifľovačka“. Výsledkom bude informácia pre žiaka a následne pre učiteľa, aby na príslušnom predmete vedel, akú úroveň žiak dosiahol a tak postavil aj vyučovanie – správny výber pracovných listov. Takže žiaden stres, žiaden strach. Overovanie kompetencií budeme realizovať do 15.10. 2023.

Rozhodli sme sa ako škola, aby ste neboli ako rodičia zaťažovaní, overovanie kompetencií bude prebiehať v absolútnom kľude v škole. Žiaci  budú mať na to vyčlenený dostatok času. Overovanie kompetencií bude prebiehať  vždy na vyučovacích hodinách, kde má každý žiak pred sebou počítač.

– Čo je program Finq? – klik

– Program Finq – informačný plagát – klik

– Opis úrovní – žiak – klik

– Opis úrovní – učiteľ, rodič – klik

Ďalšie články
OK v šk. atletike dievčat
Vo štvrtok 23.5.2024 sa na Atletickom štadióne v Humennom konalo Okresné kolo v školskej atletike dievčat.
Fotogaléria