Rada školy
Rada školy

Členovia rady školy: 

Meno a priezvisko       zvolený – delegovaný za skupinu

1. Simona ČEREVKOVÁ, JUDr., delegovaná za mesto Humenné

2. Jozef MOCÁK, Mgr., delegovaný za mesto Humenné

3. Marianna TREBIŠOVSKÁ, Bc., delegovaná za mesto Humenné

4. Alena ŽIDOVÁ, Ing., delegovaná za mesto Humenné

5. Mária ONDERIŠINOVÁ, Mgr.,  pedagogický zamestnanec

6. Mariana RADOVÁ Mgr., pedagogický zamestnanec

7. Valéria KUNCOVÁ, nepedagogický zamestnanec

8. Ondrej SUKEĽ, PharmDr., rodič

9. Marek LUKACKO, plk., Mgr., rodič

10. Danka CAPOVÁ, Mgr., rodič

11. Andrea FIRDOVÁ, PaedDr., rodič

ŠTATÚT RADY ŠKOLY  pri Základnej škole Jána Švermu

Ďalšie články
Okr. kolo Tech. olympiády
Dňa 23.11. 2023 zorganizovalo CVČ v Humennom 14. ročník okresného kola Technickej olympiády, do ktorého postúpili aj naši žiaci Hanka Benejová z IX.C a Dávid Krivjanský z IX.B  triedy.
Viacboj všestrannosti
Aj tento školský rok sme dostali pozvánku na VIACBOJ VŠESTRANNOSTI. V stredu 29.11.2023 si žiaci 1.stupňa zmerali sily so svojimi rovesníkmi z okresu Humenné.
Fotogaléria