Rada školy
Rada školy

Členovia rady školy: 

Meno a priezvisko       zvolený – delegovaný za skupinu

1. Simona ČEREVKOVÁ, JUDr., delegovaná za mesto Humenné

2. Jozef MOCÁK, Mgr., delegovaný za mesto Humenné

3. Marianna TREBIŠOVSKÁ, Bc., delegovaná za mesto Humenné

4. Alena ŽIDOVÁ, Ing., delegovaná za mesto Humenné

5. Mária ONDERIŠINOVÁ, Mgr.,  pedagogický zamestnanec

6. Mariana RADOVÁ Mgr., pedagogický zamestnanec

7. Valéria KUNCOVÁ, nepedagogický zamestnanec

8. Ondrej SUKEĽ, PharmDr., rodič

9. Marek LUKACKO, plk., Mgr., rodič

10. Danka CAPOVÁ, Mgr., rodič

11. Andrea FIRDOVÁ, PaedDr., rodič

ŠTATÚT RADY ŠKOLY  pri Základnej škole Jána Švermu

Ďalšie články
OK v šk. atletike dievčat
Vo štvrtok 23.5.2024 sa na Atletickom štadióne v Humennom konalo Okresné kolo v školskej atletike dievčat.
Fotogaléria