Riaditeľské voľno

RIADITEĽSKÉ VOĽNO

 Mgr. Jozef Šalata – riaditeľ Základnej školy Jána Švermu, Štefánikova 31, 066 24 Humenné

 poskytuje dňa 20. marca 2024 /streda/ riaditeľské voľno žiakom 5.- 8. ročníka Základnej školy Jána Švermu z organizačných dôvodov /Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka T9-2024/.

Zároveň Vám oznamujeme, že v uvedený deň školská jedáleň pre žiakov 5.- 8. ročníka nebude poskytovať jedlo.

Nástup žiakov  5.- 8. ročníka do školy je 21. marca 2024 /štvrtok/.

Ďalšie články
Deň bez školských tašiek
Aj vy ste sa čudovali, keď ste dnes ráno videli našich žiakov prichádzať do školy s vozíkmi, košíkmi, vreciami, malými i veľkými kuframi?
Fotogaléria