Kto je náš psychológ?

Školská psychologička, Mgr. Barbara Bérešová, ktorá je k dispozícii žiakom, pedagógom a rodičom

na psychologzsjs@gmail.com a osobne v čase konzultačných hodín.

Možnosť dohodnúť si stretnutie osobne aj telefonicky na tel. čísle: 0908 777 415.

Konzultačné hodiny pre žiakov a pedagógov: pondelok- piatok od 13.30 do 15.00

Konzultačné hodiny pre rodičov: utorok: 8.00- 15.00

Kto je psychológ?

Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesuUntitled-1

za každých okolností, pozorným a trpezlivým poslucháčomdiagnostikom,

sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, mediátorom

pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov, zrkadlom vzniknutých situácií

a postojov, no predovšetkým je človekom, ktorý má pre Teba / Vás vyhradený čas

a otvorené uši a srdce.

Hlavným pracovným nástrojom každého psychológa je vzťah dôvery

a z neho vyplývajúca mlčanlivosť psychológa.

Čo robí psychológ na škole ?

Ako kontaktovať školského psychológa?

Informovaný súhlas s odbornou psychologickou starostlivosťou

Informovaný súhlas s odbornou psychologickou starostlivosťou – účasť

na skupinových aktivitách a informácia o spracúvaní osobných údajov

Etika práce školského psychológa

Okienko pre rodičov

Ďalšie články
Okr. kolo Tech. olympiády
Dňa 23.11. 2023 zorganizovalo CVČ v Humennom 14. ročník okresného kola Technickej olympiády, do ktorého postúpili aj naši žiaci Hanka Benejová z IX.C a Dávid Krivjanský z IX.B  triedy.
Viacboj všestrannosti
Aj tento školský rok sme dostali pozvánku na VIACBOJ VŠESTRANNOSTI. V stredu 29.11.2023 si žiaci 1.stupňa zmerali sily so svojimi rovesníkmi z okresu Humenné.
Fotogaléria