Kto je náš psychológ?

Školská psychologička, Mgr. Barbara Bérešová, ktorá je k dispozícii žiakom, pedagógom a rodičom

na psychologzsjs@gmail.com a osobne v čase konzultačných hodín.

Možnosť dohodnúť si stretnutie osobne aj telefonicky na tel. čísle: 0908 777 415.

Konzultačné hodiny pre žiakov a pedagógov: pondelok- piatok od 13.30 do 15.00

Konzultačné hodiny pre rodičov: utorok: 8.00- 15.00

Kto je psychológ?

Psychológ je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesuUntitled-1

za každých okolností, pozorným a trpezlivým poslucháčomdiagnostikom,

sprievodcom a konzultantom pri riešení problémov, mediátorom

pri vyjednávaní a konfrontácii rôznych názorov, zrkadlom vzniknutých situácií

a postojov, no predovšetkým je človekom, ktorý má pre Teba / Vás vyhradený čas

a otvorené uši a srdce.

Hlavným pracovným nástrojom každého psychológa je vzťah dôvery

a z neho vyplývajúca mlčanlivosť psychológa.

Čo robí psychológ na škole ?

Ako kontaktovať školského psychológa?

Informovaný súhlas s odbornou psychologickou starostlivosťou

Informovaný súhlas s odbornou psychologickou starostlivosťou – účasť

na skupinových aktivitách a informácia o spracúvaní osobných údajov

Etika práce školského psychológa

Okienko pre rodičov

Ďalšie články
OK v šk. atletike dievčat
Vo štvrtok 23.5.2024 sa na Atletickom štadióne v Humennom konalo Okresné kolo v školskej atletike dievčat.
Fotogaléria