Sme najlepšou školou…

Sme najlepšou školou v meste v hodnotení INEKO!

Prebehli takmer dva roky a INEKO opäť hodnotí…

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO oznámil školské rebríčky základných a stredných škôl na Slovensku. A nás, samozrejme, zaujímalo, ako sme dopadli…

V rámci ZŠ je hodnotenie vypočítané na základe výsledkov celonárodného testovania v 5. a 9. ročníku /Testovanie 5, Testovanie 9/, ako aj mimoriadnych výsledkov žiakov. Rebríčky v prvom rade informujú o výsledkoch žiakov v dôležitých testovaniach, ale aj mimoriadnych súťažiach, medzi ktoré patria najmä predmetové olympiády. Nie sú zohľadnené iné faktory, ako je vzdelávací proces, nemerajú sa pridané hodnoty škôl, ale na margo toho, niektoré školy sa do hodnotenia ani len nedostali.

 A čo aktuálny rebríček základných škôl? V celoslovenskom meradle sa lídrom v hodnotení stala škola z východu, konkrétne ZŠ sv. Cyrila a Metoda so sídlom na Bernolákovej v Košiciach –  Západ. Avšak ako 30. v poradí sa umiestila naša Základná škola Jána Švermu na Štefánikovej ulici v Humennom /poznámka, škola má aspoň 10 žiakov alebo aspoň 10 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia/, pričom školy od 21. miesta až po 32. mali rovnaké hodnotenie 8,4 – škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov.

A aké bolo poradie ZŠ v rámci Prešovského samosprávneho kraja (PSK)? V tomto poradí naša Základná škola Jána Švermu v Humennom obsadila fantastické 3. miesto /v rovnosti bodov s ďalšími dvoma  školami v Prešove a vo Vranove nad Topľou/.

Našej škole prajeme, aby aj naďalej niesla v sebe nadšenie učiteľského  kolektívu pre prácu so žiakmi, vzájomnú kolegialitu a prepojenosť 1. a 2. stupňa. Prajeme si  usilovných a snaživých žiakov, ktorí  budú ochotní prijímať výzvy rôznych projektov, súťaží a olympiád. V neposlednom rade ochotných a ústretových rodičov,  pretože  len spoločná práca celého tímu učiteľ – žiak – rodič posúva školu ďalej a tvorí jej  skvelú atmosféru.

Ďalšie články
OK v šk. atletike dievčat
Vo štvrtok 23.5.2024 sa na Atletickom štadióne v Humennom konalo Okresné kolo v školskej atletike dievčat.
Fotogaléria