Štúrov Zvolen 2024

Aj tento školský rok sa naši žiaci popasovali s rétorickou súťažou Štúrov Zvolen. Dvadsať  šikovných piatakov a šiestakov si zmeralo svoje sily v rečníckom umení. Počas troch minút dievčatá i chlapci dokázali veľmi pekne zreprodukovať a dokončiť  vybraný text. Porota mala ťažkú úlohu, výkony našich žiakov boli skutočne vyrovnané. Nakoniec  rozhodla takto:

1. miesto

Teo Golembiovský 5.D

2. miesto

Lilien Kulanová 5.C

Nikola Kunášová 5.B

Jakub Tomči 6.C

3. miesto

Karolína Čandová 5.A

Zoja Katkovčin 6.B

Čestné uznanie

Adam Kováč 5.B

Katarína Krivjanská 5.D

Jakub Průša 5.D

Vivien Bachurová 6.C

Samuel Ferko 6.C

Cieľom tejto súťaže je formovanie vzťahu mladých ľudí k rodnému jazyku, skvalitňovanie ich rečového prejavu a vyhľadávanie talentovaných žiakov. Sme radi, že každoročne sa naši žiaci do tejto súťaže zapájajú a aj vďaka tomu na sebe neustále pracujú.

Všetkým srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa tvorivých rečníckych úspechov.

Ďalšie články
OK v šk. atletike dievčat
Vo štvrtok 23.5.2024 sa na Atletickom štadióne v Humennom konalo Okresné kolo v školskej atletike dievčat.
Fotogaléria