ZÁUJMOVÉ VZDELÁVANIE v šk. roku 2023/2024

P. č. Záujmový útvar Vedúci záujmového útvaru Deň Čas Miesto
1. Šport zábavou Mgr. V. Babjáková pondelok 13.30 – 15.30 Telocvičňa
2. Logopedický Mgr. A. Bačišinová pondelok 13.15 – 14.15 4.B
streda 13.15 – 14.15 4.B
3. Šikovníček Mgr. M. Cerňaková pondelok 13.15 – 15.15 6.B
4. Vyskušajko Mgr. A. Lacová pondelok 13.15 – 15.15 6.C
5. Šachový Mgr. J. Mocák pondelok 13.30 – 14.30 Učebňa informatiky 1
utorok 13.30 – 14.30
6. Nemčina hrou Mgr. Z. Gabáková utorok 13.30 – 15.30 Učebňa jazykov 3
7. Športový Mgr. J. Gibas utorok 13.30 – 15.30 Telocvičňa
8. Slovenčina s úsmevom I. Mgr. M. Onderišinová utorok 13.45 – 15.45 9.A
9. Basketbalový tréner BK Humenné utorok 15.30 – 16.30 Telocvičňa
štvrtok 15.30 – 16.30 Telocvičňa
10. Hravá slovenčina I. Mgr. A. Dobrovolná streda 13.30 – 15.30 9.C
11. Matematika hravo – B Mgr. M. Kuľha streda 13.45 – 15.45 9.B
12. I like reading Mgr. J. Petrová streda 13.30 – 15.30 Učebňa jazykov 3
13. Futbalový Mgr. D. Saloka streda 13.30 – 15.30 Telocvičňa Multifunkčné ihrisko
14. Futbal – florbal Mgr. P. Čerevka štvrtok 13.30 – 15.30 Telocvičňa Multifunkčné ihrisko
15. Hravá slovenčina II. Mgr. A. Dobrovolná štvrtok 12.40 – 14.40 9.B
16. Tvorivé ručičky PaedDr. O. Katkovčinová štvrtok 13.30 – 15.30 4.B
17. Matematika hravo – C Mgr. M. Kuľha štvrtok 13.45 – 15.45 9.C
18. Slovenčina s úsmevom II. Mgr. M. Onderišinová štvrtok 13.45 – 15.45 9.A
19. Modelársky Mgr. F. Katuninec piatok 13.30 – 15.30 Učebňa techniky
20. Tenisový Tenisový klub Humenné piatok 13.15 – 15.15 Telocvičňa
21. Výletníček Mgr. E. Vaškovičová sobota raz mesačne v teréne
Ďalšie články
Okr. kolo Tech. olympiády
Dňa 23.11. 2023 zorganizovalo CVČ v Humennom 14. ročník okresného kola Technickej olympiády, do ktorého postúpili aj naši žiaci Hanka Benejová z IX.C a Dávid Krivjanský z IX.B  triedy.
Viacboj všestrannosti
Aj tento školský rok sme dostali pozvánku na VIACBOJ VŠESTRANNOSTI. V stredu 29.11.2023 si žiaci 1.stupňa zmerali sily so svojimi rovesníkmi z okresu Humenné.
Fotogaléria