ZLATÝ KĽÚČIK

Ako dokonale poznám mesto Humenné, jeho históriu a pamiatky, osobnosti, nárečie či piesne? Na tieto otázky odpovedali žiaci tretích ročníkov našej ZŠ Jána Švermu. Každoročne si v tejto súťaži preveria svoje vedomosti z učiva prírodovedy, hudobnej výchovy, vlastivedy. Dňa 20.5.2024 sme spolu strávili krásne popoludnie a tretiaci opäť ukázali, že o našom meste Humenné vedia toho veľa. Žiaci vytvorili výbornú súťaživú atmosféru. V piatich kolách preukázali fantastické vedomosti z oblasti:

1. História mesta Humenné

2. Historické budovy mesta Humenné

3. Osobnosti mesta Humenné

4. Nárečia

5. Ľudové zvyky a tradície, piesne

Odpovedali na pripravené otázky, skladali rozstrihané obrázky historických budov, priraďovali mená k slávnym osobnostiam mesta Humenné, ktoré ho preslávili aj v ďalekom svete  a určovali ich povolania.  Vo štvrtom kole – nárečia  – sme  sa preniesli do dávnych čias a hľadali význam slov – archaizmov. V poslednom piatom kole žiaci doplnili slová do známych ľudových piesní, ktoré poznajú z hodín hudobnej výchovy či od starých rodičov. Súboj to bol veru napínavý a iba tesnými výsledkami sa rozhodlo o tomto umiestnení:

1. miesto – žiaci 3.C

2. miesto – žiaci 3.B

3. miesto – žiaci 3.A

Súťaž Zlatý kľúčik otvorila dvere všetkým, ktorí sa  zaujímajú o históriu svojho mesta, chcú o ňom vedieť čo najviac.

Ďakujem všetkým zúčastneným žiakom a ich triednym  učiteľom za prípravu  v súťaži Zlatý kľúčik.

Fotogaléria

Ďalšie články
Fotogaléria