Vyhodnotenie zberu papiera


Všetkým patrí veľké poďakovanie.


7. júna 2024

viac

ŠVP – 4.AC – 3.-4. deň


Fotogaléria ŠVP – 4.AC – 3.-4. deň


30. mája 2024

viac

ŠVP – 4.AC – 1.-2. deň


Fotogaléria ŠVP – 4.AC – 1.-2. deň


30. mája 2024

viac

OK v šk. atletike dievčat


Vo štvrtok 23.5.2024 sa na Atletickom štadióne v Humennom konalo Okresné kolo v školskej atletike dievčat.


27. mája 2024

viac

Kraj. kolo florbal D


Krajské kolo SUPER florbal pohár žiačok ZŠ v Prešove.


27. mája 2024

viac

Pyžamový deň


Aj tento školský rok sa žiacky parlament postaral o perfektný „Pyžamový deň“ v celej našej škole.


27. mája 2024

viac

Výlet na hrad Šariš


V sobotu 18.5. 2024 sa deti z nášho školského klubu  zúčastnili celodenného výletu na hrad Šariš.


22. mája 2024

viac

ZLATÝ KĽÚČIK


Ako dokonale poznám mesto Humenné, jeho históriu a pamiatky, osobnosti, nárečie či piesne?


22. mája 2024

viac

Výlet na hrad Šariš


Výlet na hrad Šariš


22. mája 2024

viac
V v
Kontakt
Základná škola Jána Švermu zsjanasvermu@gmail.com
Riaditeľ (0915 383 346) (Konzultácie: streda 8:00 - 15:00) Sekretariát (057/775 2306, 0908 794 815) Školská jedáleň (0908 794 814) VIAC
Fotogaléria